The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Omkörningar av långa fordonskombinationer : studie av mötesmarginaler Hammarström, Ulf

By: Series: VTI Rapport ; 103Publication details: Linköping Statens Väg- och Trafikinstitut, 1976Description: 188 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P0654:103Location: Notes: Plac: VTI, 3 ex.Ex 1 Ref. Libris Plac: VTI, 3 ex.Ex 1 Ref. Libris Abstract: En trafikstudie har genomförts med syfte att belysa hur olycksrisken vid omkörning av långa fordonskombinationer är beroende av kombinationens längd. Även frågan huruvida skyltning av fordonslängd reducerar olycksriskerna vid omkörning av fordonskombinationer har studerats. Trafikstudien har genomförts i verklig trafikmiljö. Två provfordon, 18 respektive 24 m långa, framfördes samtidigt på de aktuella mätsträckorna med den konstanta hastigheten 70 km/h och med ett inbördes avstånd av ca 1 mil. Omkörningsförloppen registrerades med hjälp av filmkameror monterade på provfordonens tak. De båda provfordonen har tillsammans körts 1364 mil på de aktuella mätsträckorna under en åttaveckors period. Som mått på mötesmarginalerna och därmed olycksrisken har begreppet tidlucka valts - tid i sekunder från det en omkörning avslutats till dess omkörande fordon möter eller kunde ha mött ett fordon. Resultaten visar, att skillnader i tidluckornas medelvärden för de båda fordonslängderna är mycket små. Det påvisades en svag tendens till att 24 m-fordonet givit upphov till fler riskabla omkörningar än 18 m-fordonet. Denna skillnad är dock ej statistiskt säkerställd. Beträffande skyltning av fordonslängd har resultaten visat, att detta lett till förbättrade mötesmarginaler.Abstract: A traffic study was performed in order to elucidate the effect of vehicle length on the accident risk when overtaking long vehicle combinations. Also the influence of a vehicle mounted sign indicating the length of the vehicle was investigated. The experiment was performed as a full scale test in a real traffic environment. Two test vehicles, 18 and 24 metres long respectively, were driven simultaneously along the test sections at a constant speed of 70 km/h and 10 km apart. Overtaking processes were recorded by means of film cameras on the roof of the test vehicles. The test vehicles covered a total mileage of 13 640 km during the test period of eight weeks. The time gap was used as a measure of accident risk, i.e. the number of seconds elapsing between the conclusion of an overtaking operation and the time when the overtaking vehicle meets or could have met an oncoming vehicle. The differences in mean values of time gaps between the two vehicle lengths were very small. There was a slight tendency for the 24 metre vehicle to induce a greater number of hazardous overtakings than the 18 metre vehicle, but this difference has not been statistically proved. The vehicle mounted signs indicating vehicle length were found to improve meeting margins.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut Available

Plac: VTI, 3 ex.Ex 1 Ref. Libris Plac: VTI, 3 ex.Ex 1 Ref. Libris

En trafikstudie har genomförts med syfte att belysa hur olycksrisken vid omkörning av långa fordonskombinationer är beroende av kombinationens längd. Även frågan huruvida skyltning av fordonslängd reducerar olycksriskerna vid omkörning av fordonskombinationer har studerats. Trafikstudien har genomförts i verklig trafikmiljö. Två provfordon, 18 respektive 24 m långa, framfördes samtidigt på de aktuella mätsträckorna med den konstanta hastigheten 70 km/h och med ett inbördes avstånd av ca 1 mil. Omkörningsförloppen registrerades med hjälp av filmkameror monterade på provfordonens tak. De båda provfordonen har tillsammans körts 1364 mil på de aktuella mätsträckorna under en åttaveckors period. Som mått på mötesmarginalerna och därmed olycksrisken har begreppet tidlucka valts - tid i sekunder från det en omkörning avslutats till dess omkörande fordon möter eller kunde ha mött ett fordon. Resultaten visar, att skillnader i tidluckornas medelvärden för de båda fordonslängderna är mycket små. Det påvisades en svag tendens till att 24 m-fordonet givit upphov till fler riskabla omkörningar än 18 m-fordonet. Denna skillnad är dock ej statistiskt säkerställd. Beträffande skyltning av fordonslängd har resultaten visat, att detta lett till förbättrade mötesmarginaler.

A traffic study was performed in order to elucidate the effect of vehicle length on the accident risk when overtaking long vehicle combinations. Also the influence of a vehicle mounted sign indicating the length of the vehicle was investigated. The experiment was performed as a full scale test in a real traffic environment. Two test vehicles, 18 and 24 metres long respectively, were driven simultaneously along the test sections at a constant speed of 70 km/h and 10 km apart. Overtaking processes were recorded by means of film cameras on the roof of the test vehicles. The test vehicles covered a total mileage of 13 640 km during the test period of eight weeks. The time gap was used as a measure of accident risk, i.e. the number of seconds elapsing between the conclusion of an overtaking operation and the time when the overtaking vehicle meets or could have met an oncoming vehicle. The differences in mean values of time gaps between the two vehicle lengths were very small. There was a slight tendency for the 24 metre vehicle to induce a greater number of hazardous overtakings than the 18 metre vehicle, but this difference has not been statistically proved. The vehicle mounted signs indicating vehicle length were found to improve meeting margins.

Powered by Koha