The VTI National Transport Library Catalogue

Numerisk beräkning av temperaturförlopp Eftring, Bengt

By: Publication details: Stockholm Byggforskningsrådet. Rapport R81:1990, 1990Description: 221 sISBN:
  • 9154052491
Subject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P6509:90-81Location: Abstract: Rapporten är ett resultat av erfarenheter från två decenniers arbete med utveckling av beräkningsmodeller och genomförande av omfattande beräkningsarbeten inom projekt gällande tjälnedträngning i mark, värmebalans i byggnader och lagring av värme i mark. Grundläggande problem vid beräkning av temperaturförlopp i fasta material är bland annat gitter och tidsstegsval, sneda ränder, randvillkor och temperaturberoende termiska egenskaper (speciellt frysning). Rapporten beskriver en beräkningsteknik som till sin formulering direkt anknyter till det fysikaliska förloppet. Detta gör metoden lättöverskådlig och utvecklingsbar för olika typer av komplikationer. Tidsskala och geometrisk räckvidd är karakteristiska egenskaper för ett temperaturförlopp. Det visas hur dessa egenskaper på ett naturligt sätt resulterar i ett recept på gitterstruktur. K unskap om grundläggande processers tidsskala och räckvidd kan vidare användas för att förenkla ett beräkningsproblem. Det visas hur cellstrukturen kan anpassas till olika former på beräkningsområdet. Speciellt visas hur sneda ränder kan hanteras i en Cartesisk gitterstruktur och hur randvärmemotstånd därvid behöver korrigeras. Ett problem vid temperaturberoende termiska egenskaper är hur värmeflödet genom en cellrand skall beräknas då värmeledningsförmågan är en funktion av temperaturen. Problemet kan elimineras genom val av en ny temperaturskala. Tillämpningar redovisas för fall med frysning i mark och för fall med värmelagring i ett vattenfyllt bergrum där man har en komplicerad konvektiv/diffusiv process i bergrummet och en ren diffusiv process i det omgivande berget. Den termiska processen i bergrummet ges, genom antaganden om tidsskalor för olika delprocesser, en starkt förenklad beskrivning. Erhållna beräkningsresultat stämmer väl överens med mätresultat från såväl modellförsök som fullskaleanläggningar.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut Available

Rapporten är ett resultat av erfarenheter från två decenniers arbete med utveckling av beräkningsmodeller och genomförande av omfattande beräkningsarbeten inom projekt gällande tjälnedträngning i mark, värmebalans i byggnader och lagring av värme i mark. Grundläggande problem vid beräkning av temperaturförlopp i fasta material är bland annat gitter och tidsstegsval, sneda ränder, randvillkor och temperaturberoende termiska egenskaper (speciellt frysning). Rapporten beskriver en beräkningsteknik som till sin formulering direkt anknyter till det fysikaliska förloppet. Detta gör metoden lättöverskådlig och utvecklingsbar för olika typer av komplikationer. Tidsskala och geometrisk räckvidd är karakteristiska egenskaper för ett temperaturförlopp. Det visas hur dessa egenskaper på ett naturligt sätt resulterar i ett recept på gitterstruktur. K unskap om grundläggande processers tidsskala och räckvidd kan vidare användas för att förenkla ett beräkningsproblem. Det visas hur cellstrukturen kan anpassas till olika former på beräkningsområdet. Speciellt visas hur sneda ränder kan hanteras i en Cartesisk gitterstruktur och hur randvärmemotstånd därvid behöver korrigeras. Ett problem vid temperaturberoende termiska egenskaper är hur värmeflödet genom en cellrand skall beräknas då värmeledningsförmågan är en funktion av temperaturen. Problemet kan elimineras genom val av en ny temperaturskala. Tillämpningar redovisas för fall med frysning i mark och för fall med värmelagring i ett vattenfyllt bergrum där man har en komplicerad konvektiv/diffusiv process i bergrummet och en ren diffusiv process i det omgivande berget. Den termiska processen i bergrummet ges, genom antaganden om tidsskalor för olika delprocesser, en starkt förenklad beskrivning. Erhållna beräkningsresultat stämmer väl överens med mätresultat från såväl modellförsök som fullskaleanläggningar.

Powered by Koha