The VTI National Transport Library Catalogue

Individuella körstilar vid sparsam körning och andra körsätt : effekter på trafiksäkerhet och bränsleförbrukning Dahlstedt, Sven

By: Dahlstedt, SvenSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 37-2002, Description: 96 s, 1844 kbyteSubject(s): Sweden | Driver | Behaviour | | Safety | Fuel consumption | Speed | Efficiency | Near miss | In situ | 93 | 96Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2002-37Location: Abstract: I denna undersökning fick några förare med förmodat olika vana vid, och inställning till, bränslesnål körning köra en 2- mils slinga under olika instruktioner, nämligen "normalt", "snålt" och "som när man har bråttom". Hastighet, bensinförbrukning och några andra variabler registrerades kontinuerligt, och dessutom videobandades trafiksituationen framför försöksbilen. Registreringarna har analyserats främst med avseende på hastighet, bensinförbrukning och allmänna trafiksäkerhetsaspekter, men inte så mycket för att kunna dra några generella slutsatser utan mera för att presentera de erhållna resultaten som en exempelsamling. Som ett allmänt omdöme kan sägas att både hastighet och bensinförbrukning varierar beroende på både förare och körinstruktion. Beträffande säkerhetsaspekterna observerades inga antydningar till konfliktsituationer under försöket, men de registrerade skillnaderna i körstilar kan i ett längre (statistiskt) perspektiv tolkas som säkerhetsmässigt betydelsefulla.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2002-37

I denna undersökning fick några förare med förmodat olika vana vid, och inställning till, bränslesnål körning köra en 2- mils slinga under olika instruktioner, nämligen "normalt", "snålt" och "som när man har bråttom". Hastighet, bensinförbrukning och några andra variabler registrerades kontinuerligt, och dessutom videobandades trafiksituationen framför försöksbilen. Registreringarna har analyserats främst med avseende på hastighet, bensinförbrukning och allmänna trafiksäkerhetsaspekter, men inte så mycket för att kunna dra några generella slutsatser utan mera för att presentera de erhållna resultaten som en exempelsamling. Som ett allmänt omdöme kan sägas att både hastighet och bensinförbrukning varierar beroende på både förare och körinstruktion. Beträffande säkerhetsaspekterna observerades inga antydningar till konfliktsituationer under försöket, men de registrerade skillnaderna i körstilar kan i ett längre (statistiskt) perspektiv tolkas som säkerhetsmässigt betydelsefulla.

Powered by Koha