The VTI National Transport Library Catalogue

Bilens sociala och ekonomiska betydelse för hushållen : frågeställningar, kunskapsläge, framtida forskningsmöjligheter och forskningsbehov Swahn, Henrik

By: Swahn, HenrikPublication details: Stockholm Motororganisationernas samarbetskommitte, MOSK, 2002; Försvarets motorklubb. Kungliga automobilklubben. Motormännen, ; Motorförarnas helnykterhetsförbund. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, ; OK bilisterna, Description: 52 sSubject(s): Sweden | Vehicle ownership | Car | Household | Use | Economics | Sociology | Impact study | | Research project | Policy | 10 | 11Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI 2003.0073Location: Abstract: Hur ska samhället på ett ansvarsfullt sätt slå vakt om de fördelar bilen ger? Hur ska bilens potential att stödja förvärvsarbetet och det sociala livet för människor i olika skeden av livet tas tillvara och utvecklas? Hur ska det stora samhällskapital som är relaterat till bilen kunna bevaras och utvecklas? Viktiga frågor, som förtjänar bra svar. Syftet med denna rapport är att tydliggöra ett intressant och viktigt forskningsområde för transportforskningen, nämligen bilens roll för hushållens ekonomi och sociala processer. Den kunskap som finns idag visar på förhållanden och samband som i ljuset av den pågående och väntade samhällsutvecklingen, väcker nya frågor. Ett exempel är de utmaningar som ligger i att stödja den rörlighet, som är en grund för de sociala livsförutsättningarna för en allt äldre befolkning. Inventeringen av kunskapsläget visar, att många frågor kräver ny forskning för att kunna besvaras nöjaktigt. Det är också uppenbart att forskning inom detta viktiga område kan ha stort intresse för utvecklingen och politiken inte bara inom transportsektorn, utan också inom andra samhällssektorer som vård, omsorg, utbildning och hushållsekonomi. Detta material kan förhoppningsvis bidra till att komplettera den i och för sig viktiga diskussionen, och därmed sammanhängande kunskapsutvecklingen, om hur man på bästa sätt hanterar vissa av bilismens avigsidor. Den blir djupare, mer konkret och realistiskt framtidsinriktad när där också finns debatt och kunskapsutveckling om hur man på bästa sätt kan slå vakt om de fördelar bilen otvivelaktigt ger, och hur de kan utvecklas för att ytterligare öka välfärden.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI 2003.0073

Hur ska samhället på ett ansvarsfullt sätt slå vakt om de fördelar bilen ger? Hur ska bilens potential att stödja förvärvsarbetet och det sociala livet för människor i olika skeden av livet tas tillvara och utvecklas? Hur ska det stora samhällskapital som är relaterat till bilen kunna bevaras och utvecklas? Viktiga frågor, som förtjänar bra svar. Syftet med denna rapport är att tydliggöra ett intressant och viktigt forskningsområde för transportforskningen, nämligen bilens roll för hushållens ekonomi och sociala processer. Den kunskap som finns idag visar på förhållanden och samband som i ljuset av den pågående och väntade samhällsutvecklingen, väcker nya frågor. Ett exempel är de utmaningar som ligger i att stödja den rörlighet, som är en grund för de sociala livsförutsättningarna för en allt äldre befolkning. Inventeringen av kunskapsläget visar, att många frågor kräver ny forskning för att kunna besvaras nöjaktigt. Det är också uppenbart att forskning inom detta viktiga område kan ha stort intresse för utvecklingen och politiken inte bara inom transportsektorn, utan också inom andra samhällssektorer som vård, omsorg, utbildning och hushållsekonomi. Detta material kan förhoppningsvis bidra till att komplettera den i och för sig viktiga diskussionen, och därmed sammanhängande kunskapsutvecklingen, om hur man på bästa sätt hanterar vissa av bilismens avigsidor. Den blir djupare, mer konkret och realistiskt framtidsinriktad när där också finns debatt och kunskapsutveckling om hur man på bästa sätt kan slå vakt om de fördelar bilen otvivelaktigt ger, och hur de kan utvecklas för att ytterligare öka välfärden.

Powered by Koha