The VTI National Transport Library Catalogue

Rätt fart : sammanfattning av ISA-projektet i Borlänge. Bergeå, Håkan ; Åberg, Lars

By: Bergeå, HåkanContributor(s): Åberg, LarsPublication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2002:92, 2002Description: 50 sSubject(s): Sweden | Driver information | Speed limit | Visual display | Warning | Offence | GPS | Data acquisition | Acceleration | Deceleration | Speed | | Measurement | Technology | | Before and after study | | 23 | 841Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P1928:2002-92Location: Abstract: Denna rapport är en delrapport inom Rätt fart-projektet i Borlänge. Borlänge är en av fyra försöksorter inom Vägverkets nationella, storskaliga ISA-projekt. ISA-projektet syftar till att testa och utvärdera olika system och tekniska lösningar för att hjälpa bilister att anpassa hastigheten och att därigenom öka trafiksäkerheten. Borlänge kommun har länge haft ökad trafiksäkerhet som ett inriktningsmål och inom trafiksäkerhetsarbetet vidtagit många åtgärder, såväl fysiska som attitydpåverkande. Samtidigt har en känsla vuxit fram att dyra och störande fysiska åtgärder inte på sikt är de enda lösningarna i det moderna IT-samhället. Fordonsdatorer med digital karta, mobiltelefoni och GPS-positionering borde utvecklas som trafiksäkerhetsstöd för fordonsförare. Borlänge har därför också utgjort pilotkommun för utvecklingen av den kommunala delen i den nya nationella vägdatabasen NVDB. Följaktligen kändes en ansökan till Vägverket om att få medverka i ISA-projektet angelägen för kommunledningen. Rätt fart-projektet planerades under 1998 och genomfördes åren 1999-2002. Borlänge kommun uppdrog åt Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge att svara för projektledningen. Under arbetets gång har en lång rad företag och institutioner medverkat i projektet från idéer, planering, kravspecificeringar, teknikupphandlingar, testverksamhet, genomförande till uppföljning, analys, utvärdering och inte minst omfattande information till testförare, media, konferenser m m.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2002-92

Denna rapport är en delrapport inom Rätt fart-projektet i Borlänge. Borlänge är en av fyra försöksorter inom Vägverkets nationella, storskaliga ISA-projekt. ISA-projektet syftar till att testa och utvärdera olika system och tekniska lösningar för att hjälpa bilister att anpassa hastigheten och att därigenom öka trafiksäkerheten. Borlänge kommun har länge haft ökad trafiksäkerhet som ett inriktningsmål och inom trafiksäkerhetsarbetet vidtagit många åtgärder, såväl fysiska som attitydpåverkande. Samtidigt har en känsla vuxit fram att dyra och störande fysiska åtgärder inte på sikt är de enda lösningarna i det moderna IT-samhället. Fordonsdatorer med digital karta, mobiltelefoni och GPS-positionering borde utvecklas som trafiksäkerhetsstöd för fordonsförare. Borlänge har därför också utgjort pilotkommun för utvecklingen av den kommunala delen i den nya nationella vägdatabasen NVDB. Följaktligen kändes en ansökan till Vägverket om att få medverka i ISA-projektet angelägen för kommunledningen. Rätt fart-projektet planerades under 1998 och genomfördes åren 1999-2002. Borlänge kommun uppdrog åt Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge att svara för projektledningen. Under arbetets gång har en lång rad företag och institutioner medverkat i projektet från idéer, planering, kravspecificeringar, teknikupphandlingar, testverksamhet, genomförande till uppföljning, analys, utvärdering och inte minst omfattande information till testförare, media, konferenser m m.

Powered by Koha