The VTI National Transport Library Catalogue

Återvinning av krossad asfalt som bär- och förstärkningslager : del 2 - erfarenheter från fältstudier Jacobson, Torbjörn

By: Jacobson, TorbjörnSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2002; VTI notat 32-2002, Description: 50 s, 4984 kbyteSubject(s): Sweden | | Roadbase | Bituminous mixture | Experimental road | Cycle track | Pavement design | 51 | 32Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2002-32Location: Abstract: Vid sidan av återvinning till ny asfaltbeläggning används krossad eller fräst asfalt (asfaltgranulat) ibland till bär- och förstärkningslager utan inblandning av nytt bindemedel. Ibland tillsätts stenmaterial men oftast används granulatet som det är. I flera länder rekommenderas inblandning av stenmaterial i krossad asfalt eftersom stabilitetsegenskaperna kan vara kritiska, speciellt för statiska laster och om andelen asfalt (bitumen) är hög i granulatet. Samtidigt kan en bindning ske av materialet som då mer liknar ett asfaltlager än obundet lager. Krossad eller fräst asfalt är ett sammansatt material av bitumen, filler, sand och grövre stenmaterial samt inslag av obundna material som kommit med vid borttagningen av beläggningen. Asfaltgranulat kan tänkas ersätta både bundna och obundna traditionella bärlagermaterial. Mot den bakgrunden har ett FoU-program genomförts åren 2001-2002 i syfte att studera krossad eller fräst asfalt i obundna lager. Även blandningar av asfalt och obundna vägmaterial eller asfalt och krossad betong har undersökts. Detta notat behandlar erfarenheter från fält, både i Sverige och utomlands. En inventering av äldre gator/vägar/gång- och cykelbanor har utförts i några kommuner där krossad asfalt använts i mer än 10 år till obundna lager. I Stockholm och Göteborg har ett antal provvägar byggts på senare år, vilka redovisas i denna rapport. Fältmätningarna har gjort det möjligt att studera bärigheten och stabiliteten i färdig väg och hur de med tiden påverkas av trafiken. Andra aspekter är om krossad asfalt kan användas på alla typer av vägar eller finns det begränsningar. Ytterligare frågor som tas upp i rapporten är kopplingen mellan resultaten från provning på laboratoriet av sammansättning och egenskaper och erfarenheterna från fältet. Rapporten belyser också utförandetekniken, t.ex. krossning, utläggning och packning av asfaltgranulat, viktiga faktorer vid utförandet av asfaltgranulat i obundna lager.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2002-32

Vid sidan av återvinning till ny asfaltbeläggning används krossad eller fräst asfalt (asfaltgranulat) ibland till bär- och förstärkningslager utan inblandning av nytt bindemedel. Ibland tillsätts stenmaterial men oftast används granulatet som det är. I flera länder rekommenderas inblandning av stenmaterial i krossad asfalt eftersom stabilitetsegenskaperna kan vara kritiska, speciellt för statiska laster och om andelen asfalt (bitumen) är hög i granulatet. Samtidigt kan en bindning ske av materialet som då mer liknar ett asfaltlager än obundet lager. Krossad eller fräst asfalt är ett sammansatt material av bitumen, filler, sand och grövre stenmaterial samt inslag av obundna material som kommit med vid borttagningen av beläggningen. Asfaltgranulat kan tänkas ersätta både bundna och obundna traditionella bärlagermaterial. Mot den bakgrunden har ett FoU-program genomförts åren 2001-2002 i syfte att studera krossad eller fräst asfalt i obundna lager. Även blandningar av asfalt och obundna vägmaterial eller asfalt och krossad betong har undersökts. Detta notat behandlar erfarenheter från fält, både i Sverige och utomlands. En inventering av äldre gator/vägar/gång- och cykelbanor har utförts i några kommuner där krossad asfalt använts i mer än 10 år till obundna lager. I Stockholm och Göteborg har ett antal provvägar byggts på senare år, vilka redovisas i denna rapport. Fältmätningarna har gjort det möjligt att studera bärigheten och stabiliteten i färdig väg och hur de med tiden påverkas av trafiken. Andra aspekter är om krossad asfalt kan användas på alla typer av vägar eller finns det begränsningar. Ytterligare frågor som tas upp i rapporten är kopplingen mellan resultaten från provning på laboratoriet av sammansättning och egenskaper och erfarenheterna från fältet. Rapporten belyser också utförandetekniken, t.ex. krossning, utläggning och packning av asfaltgranulat, viktiga faktorer vid utförandet av asfaltgranulat i obundna lager.

Powered by Koha