The VTI National Transport Library Catalogue

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor - påverkan på omgivningsmiljö : uppföljning av provvägar och kontrollsträckor Jacobson, Torbjörn ; Larsson, Lennart

By: Jacobson, TorbjörnContributor(s): Larsson, LennartSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2002; VTI notat 45-2002, Description: 51 sSubject(s): Sweden | | Bitumen tar mixture | Experimental road | Hydrocarbon | Aromatic compounds | Chemical analysis | Emission | Leaching | Ground water | 51Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2002-45Location: Abstract: I samband med vägunderhåll, förstärkning, ombyggnad och ledningsarbeten tas stora mängder asfaltbeläggningar bort från våra vägar och gator. Årligen återvinns ca 1,5-2 miljoner ton asfaltmassor till ny asfalt eller till obundna lager. Äldre asfaltbeläggningar kan innehålla stenkolstjära (vägtjära). I mer än 50 år och fram till och med 1973 användes vägtjära till bindemedel i bituminösa beläggningar. Sedan år 2002 klassas asfalt (bitumenblandningar) innehållande stenkolstjära som farligt avfall om halten av cancerogena ämnen överstiger 0,1 % i materialet. Stenkolstjära innehåller en rad ämnen som är hälso- eller miljöfarliga. I syfte att studera miljöpåverkan vid hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial har ett FoU-program initierats för 2001-2002. Projektet har behandlat följande områden: - Inventering, provtagning och bestämning av tjärinnehåll och PAH (polyaromatiska kolväten = Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) - Lakegenskaper - Återvinning - inkapsling genom inblandning av bindemedel - Omgivningspåverkan - Riktvärden för PAH - Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga material Projektets primära syfte är att bedöma vilken miljöpåverkan tjärhaltiga material kan ge och om kall eller halvvarm återvinning är lämpliga metoder för återvinning av gamla beläggningsmassor innehållande stenkolstjära. Omgivningsstudierna skall hittills ses som en översiktlig kartläggning för att se om det föreligger akuta och allvarliga problem med tjärhaltiga beläggningsmaterial i äldre vägkonstruktioner eller vid återvinning, främst avseende omgivningspåverkan av PAH.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2002-45

I samband med vägunderhåll, förstärkning, ombyggnad och ledningsarbeten tas stora mängder asfaltbeläggningar bort från våra vägar och gator. Årligen återvinns ca 1,5-2 miljoner ton asfaltmassor till ny asfalt eller till obundna lager. Äldre asfaltbeläggningar kan innehålla stenkolstjära (vägtjära). I mer än 50 år och fram till och med 1973 användes vägtjära till bindemedel i bituminösa beläggningar. Sedan år 2002 klassas asfalt (bitumenblandningar) innehållande stenkolstjära som farligt avfall om halten av cancerogena ämnen överstiger 0,1 % i materialet. Stenkolstjära innehåller en rad ämnen som är hälso- eller miljöfarliga. I syfte att studera miljöpåverkan vid hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial har ett FoU-program initierats för 2001-2002. Projektet har behandlat följande områden: - Inventering, provtagning och bestämning av tjärinnehåll och PAH (polyaromatiska kolväten = Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) - Lakegenskaper - Återvinning - inkapsling genom inblandning av bindemedel - Omgivningspåverkan - Riktvärden för PAH - Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga material Projektets primära syfte är att bedöma vilken miljöpåverkan tjärhaltiga material kan ge och om kall eller halvvarm återvinning är lämpliga metoder för återvinning av gamla beläggningsmassor innehållande stenkolstjära. Omgivningsstudierna skall hittills ses som en översiktlig kartläggning för att se om det föreligger akuta och allvarliga problem med tjärhaltiga beläggningsmaterial i äldre vägkonstruktioner eller vid återvinning, främst avseende omgivningspåverkan av PAH.

Powered by Koha