The VTI National Transport Library Catalogue

Terminala : större terminalers effektivitet avseende angöring, parkering och övriga väsentliga funktioner Firth, Daniel et al

By: Firth, DanielPublication details: Stockholm TFK - Institutet för transportforskning, 2003; TFK rapport 2003:2, Description: 119 sISBN: 9188752542Subject(s): | | Change | Public transport | Transport mode | Efficiency | Accessibility | Passenger information | Sweden | 111Bibl.nr: VTI P0341:2003-02Location: Abstract: Denna studie har syftat till att belysa bytespunkters effektivitet med hänsyn till olika intressentgrupper. En inventering av 10 svenska terminaler och två utländska utgör tyngdpunkten för rapportens första del. Inventeringen har fokuserats på angöringstrafik inklusive parkering med cykel, privatbil, taxi, distributionsfordon, varutransporter, beställningstrafik, lokal kollektivtrafik och långväga buss. Även övrig funktion i terminalen har analyserats och i många fall mynnat ut i förlag till förbättringar. I andra delen av rapporten har två bytespunkter studerats djupare med avseende på de informationssystem som förekommer. Avsikten har varit att studera hur informationssystemen fungerar idag och hur de kan förbättras.
Item type: Reports, conferences, monographs
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s bibliotek i Linköping
bibliotek@vti.se

Available

Denna studie har syftat till att belysa bytespunkters effektivitet med hänsyn till olika intressentgrupper. En inventering av 10 svenska terminaler och två utländska utgör tyngdpunkten för rapportens första del. Inventeringen har fokuserats på angöringstrafik inklusive parkering med cykel, privatbil, taxi, distributionsfordon, varutransporter, beställningstrafik, lokal kollektivtrafik och långväga buss. Även övrig funktion i terminalen har analyserats och i många fall mynnat ut i förlag till förbättringar. I andra delen av rapporten har två bytespunkter studerats djupare med avseende på de informationssystem som förekommer. Avsikten har varit att studera hur informationssystemen fungerar idag och hur de kan förbättras.

Powered by Koha