The VTI National Transport Library Catalogue

Kollektivtrafik och trafiksäkerhet : en sammanfattande rapport Arvelius, Anders ; Wreiber, Anna

By: Arvelius, AndersContributor(s): Wreiber, AnnaPublication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:119, 2002Description: 9 sSubject(s): Sweden | Bus | Safety | Improvement | Public transport | Accident prevention | Policy | Management | School transport | 111 | 80Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P1928:2003-119 VTI 2004.0020Location: Abstract: Att resa med kollektivtrafik är generellt sett ett säkert sätt att färdas. Det är dock viktigt att hålla isär den del av en resa som sker i ett fordon från den del som sker till och från fordonet. Trafiksäkerheten i kollektivtrafikfordon är mycket hög medan situationen för gångtrafikanter är betydligt mer osäker. En annan viktig aspekt att ta i beaktande är att kollektivtrafikfordonen utgör en risk för andra trafikanter. Denna sammanfattande rapport har tagits fram på uppdrag av Kollektivtrafikkommitten. Rapporten belyser trafiksäkerhetsåtgärder som berör den lokala och regionala kollektivtrafiken. Åtgärder som också sammantaget kan stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Rapporten fokuserar på buss eftersom buss är det dominerande färdsättet i den lokala och regionala kollektivtrafiken och det är för busstrafiken som den största potentialen att öka trafiksäkerheten finns. Det är också buss som påverkas mest av aktuella trafiksäkerhetsåtgärder i form av regler och utformning av trafikmiljön. Innehållet baseras i stor utsträckning på "Temastudie av dödsolyckor där bussar varit inblandade 1997-2001". Temastudien (ännu inte publicerad) och denna rapport är framtagna av Anders Arvelius och Anna Wreiber, Vägverket. Rapporten avslutas med en förteckning över förslag på tänkbara åtgärder samt en litteraturförteckning.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-119 VTI 2004.0020

Att resa med kollektivtrafik är generellt sett ett säkert sätt att färdas. Det är dock viktigt att hålla isär den del av en resa som sker i ett fordon från den del som sker till och från fordonet. Trafiksäkerheten i kollektivtrafikfordon är mycket hög medan situationen för gångtrafikanter är betydligt mer osäker. En annan viktig aspekt att ta i beaktande är att kollektivtrafikfordonen utgör en risk för andra trafikanter. Denna sammanfattande rapport har tagits fram på uppdrag av Kollektivtrafikkommitten. Rapporten belyser trafiksäkerhetsåtgärder som berör den lokala och regionala kollektivtrafiken. Åtgärder som också sammantaget kan stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Rapporten fokuserar på buss eftersom buss är det dominerande färdsättet i den lokala och regionala kollektivtrafiken och det är för busstrafiken som den största potentialen att öka trafiksäkerheten finns. Det är också buss som påverkas mest av aktuella trafiksäkerhetsåtgärder i form av regler och utformning av trafikmiljön. Innehållet baseras i stor utsträckning på "Temastudie av dödsolyckor där bussar varit inblandade 1997-2001". Temastudien (ännu inte publicerad) och denna rapport är framtagna av Anders Arvelius och Anna Wreiber, Vägverket. Rapporten avslutas med en förteckning över förslag på tänkbara åtgärder samt en litteraturförteckning.

Powered by Koha