The VTI National Transport Library Catalogue

Tillståndsbild för kollektivtrafikens användbarhet på järnväg och väg år 2010 Fredriksson, Lena et al

By: Fredriksson, LenaPublication details: Lund Trivector Traffic AB. Trivector rapport 2002:26, 2002Description: 75 sSubject(s): Public transport | Disabled person | Accessibility | Evaluation (assessment) | 111 | J04Online resources: Publikation/Publication Abstract: 2002 fick Trivector Traffic i uppdrag att se över kollektivtrafikens användbarhet på järnväg och väg år 2010. Översynen ska resultera i sammanlagda kostnader på nationell nivå för att uppnå den nationella handlingsplanen för handikappolitikens mål att kollektivtrafiken ska kunna användas av de flesta funktionshindrade senast år 2010. Uppdraget syftar till att i ett första steg ta fram ett förslag till grupp- / klassindelningar samt tekniska standardnivåer och utifrån detta utarbeta ett underlag avseende kostnader och åtgärder till Banverkets banhållningsplan samt Vägverkets vägtransportplan för en tillgänglig och användbar kollektivtrafik.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

2002 fick Trivector Traffic i uppdrag att se över kollektivtrafikens användbarhet på järnväg och väg år 2010. Översynen ska resultera i sammanlagda kostnader på nationell nivå för att uppnå den nationella handlingsplanen för handikappolitikens mål att kollektivtrafiken ska kunna användas av de flesta funktionshindrade senast år 2010. Uppdraget syftar till att i ett första steg ta fram ett förslag till grupp- / klassindelningar samt tekniska standardnivåer och utifrån detta utarbeta ett underlag avseende kostnader och åtgärder till Banverkets banhållningsplan samt Vägverkets vägtransportplan för en tillgänglig och användbar kollektivtrafik.

Powered by Koha