The VTI National Transport Library Catalogue

Slutredovisning av 2002 års regeringsuppdrag avseende luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader Bergbom, Lennart

By: Bergbom, LennartPublication details: Norrköping Luftfartsverket, LFV, 2002Description: 46 s, 343 KBSubject(s): Aircraft | Transport | Economics | Price | Method | Sweden | PrdOnline resources: Publikation/Publication Abstract: Luftfartsverket har i regleringsbrevet för 2002 bl.a. fått i uppdrag att, i samarbete med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), fortsätta arbetet att öka kunskapen kring trafikens externa effekter. Denna slutrapport bygger vidare på tre tidigare rapporter från Luftfartsverket: Översyn av förutsättningarna för marginalkostnadprissättning inom Luftfartssektorn (LFV 2000-5235-053) och Underlag för fortsatt utveckling av transportpolitikens kostnadsansvar (LFV 2000-5748-051). Delredovisning av regeringsuppdrag avseende luftfartens avgiftsrelevanta marginella kostnader (LFV 2002-0089-051) Materialet från delredovisningen är i omarbetat skick inkluderat i denna rapport.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Luftfartsverket har i regleringsbrevet för 2002 bl.a. fått i uppdrag att, i samarbete med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), fortsätta arbetet att öka kunskapen kring trafikens externa effekter. Denna slutrapport bygger vidare på tre tidigare rapporter från Luftfartsverket: Översyn av förutsättningarna för marginalkostnadprissättning inom Luftfartssektorn (LFV 2000-5235-053) och Underlag för fortsatt utveckling av transportpolitikens kostnadsansvar (LFV 2000-5748-051). Delredovisning av regeringsuppdrag avseende luftfartens avgiftsrelevanta marginella kostnader (LFV 2002-0089-051) Materialet från delredovisningen är i omarbetat skick inkluderat i denna rapport.

Powered by Koha