The VTI National Transport Library Catalogue

Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion : ATB VÄG 2003. Kapitel I: Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager

By: Vägverket. Publikation 2003:111Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:111, 2003Description: 71 sSubject(s): Sweden | Pavement design | Flexible pavement | Bituminous mixture | Layer | Thickness | Bitumen | Binder | Aggregate | Properties | Wearing course | Basecourse | Roadbase stabilization | 33 | 32 | 51Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P1928:2003-111 I RefLocation: Abstract: ATB VÄG 2003 innehåller Vägverkets krav på vägkonstruktion. Den används som underlag vid upphandling av byggande av vägar. Vägöverbyggnader utformade enligt ATB VÄG 2003 förväntas få en teknisk livslängd på minst 20-40 år beroende på konstruktionstyp. Vid underhåll och bärighetsförbättring skall dimensioneringsperiod väljas i varje enskilt fall. Revideringar och kompletteringar planeras att göras kontinuerligt.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-111 I Ref

ATB VÄG 2003 innehåller Vägverkets krav på vägkonstruktion. Den används som underlag vid upphandling av byggande av vägar. Vägöverbyggnader utformade enligt ATB VÄG 2003 förväntas få en teknisk livslängd på minst 20-40 år beroende på konstruktionstyp. Vid underhåll och bärighetsförbättring skall dimensioneringsperiod väljas i varje enskilt fall. Revideringar och kompletteringar planeras att göras kontinuerligt.

Powered by Koha