The VTI National Transport Library Catalogue

Godstransporter i samverkan - tekniska hinder, forskning och utbildning. Delbetänkande av Godstransportdelegationen

By: Statens offentliga utredningar. SOU 2003:39Publication details: Stockholm Statens offentliga utredningar. SOU 2003:39, 2003Description: 99 sISBN: 913821993XSubject(s): Sweden | Freight transport | Logistics | Research project | Education | Policy | Development | 12 | J05 | Prc | PrdOnline resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P0197:2003-39Location: Abstract: Godstransportdelegationens huvuduppdrag är att föreslå åtgärder från statens sida för att främja samverkan mellan trafikslagen inom godstransportsektorn. Detta som ett led i arbetet med att uppnå en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. I detta delbetänkande behandlas, i enlighet med våra direktiv, tre frågeställningar: hinder för utveckling av intermodala transporter, forskning inom godstransportområdet och utbildning inom godstransportområdet. Det fortsatta arbetet fram till halvårsskiftet 2004 ska behandla ett rättvisande prissignalsystem, terminalfrågor, internationella frågor samt göra en uppföljning av de förslag som tidigare lagts fram av den förra Godstransportdelegationen. Bland terminalfrågorna ingår att lämna förslag till ett införande i svensk lagstiftning av det direktiv om hamntjänster som för närvarande behandlas i EU.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P0197:2003-39

Godstransportdelegationens huvuduppdrag är att föreslå åtgärder från statens sida för att främja samverkan mellan trafikslagen inom godstransportsektorn. Detta som ett led i arbetet med att uppnå en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. I detta delbetänkande behandlas, i enlighet med våra direktiv, tre frågeställningar: hinder för utveckling av intermodala transporter, forskning inom godstransportområdet och utbildning inom godstransportområdet. Det fortsatta arbetet fram till halvårsskiftet 2004 ska behandla ett rättvisande prissignalsystem, terminalfrågor, internationella frågor samt göra en uppföljning av de förslag som tidigare lagts fram av den förra Godstransportdelegationen. Bland terminalfrågorna ingår att lämna förslag till ett införande i svensk lagstiftning av det direktiv om hamntjänster som för närvarande behandlas i EU.

Powered by Koha