The VTI National Transport Library Catalogue

Skipstrafikken i området Lofoten - Barentshavet Jean-Hansen, Viggo

By: Jean-Hansen, ViggoSeries: TØI Rapport ; 644Publication details: Oslo Transportökonomisk institutt. [TØI], 2003Description: 92 sISBN: 8248003418Subject(s): Norway | Ship | Freight transport | Passenger traffic | Passenger transport | Statistics | PrcOnline resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P4477:644Location: Abstract: Rapporten kartlegger skipstrafikken i Baretnshavet fordelt på seks delområder; fem langs norskekysten og et havområde omkring Svalbard. Skipstrafikken deles opp i trafikk med fiskefartøyer, gods- og persontransport. Det er særlig fokus på den økende tankfarten som forventes fra russiske områder i Barentshavet langs norskekysten. Det er sett på sannsynlige fremskrivninger av skipstrafikken mot år 2021. Videre inneholder rapporten lover og regler som regulerer skipstrafikk i området. For å vise hvilke hjelpemidler skipstrafikken kan nyttiggjøre seg av, er det tatt med systemer for kommunikasjon, navigasjon og kontroll som enten gjelder for skipsfarten i Baretshavet eller planlagt til bruk i nær fremtid. Det er også tatt med forslag til farvannstiltak langs disse delene av norskekysten og de internasjonale farvannene rundt Svalbard.
Item type: Reports, conferences, monographs
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s bibliotek i Linköping
bibliotek@vti.se

Available

Rapporten kartlegger skipstrafikken i Baretnshavet fordelt på seks delområder; fem langs norskekysten og et havområde omkring Svalbard. Skipstrafikken deles opp i trafikk med fiskefartøyer, gods- og persontransport. Det er særlig fokus på den økende tankfarten som forventes fra russiske områder i Barentshavet langs norskekysten. Det er sett på sannsynlige fremskrivninger av skipstrafikken mot år 2021. Videre inneholder rapporten lover og regler som regulerer skipstrafikk i området. For å vise hvilke hjelpemidler skipstrafikken kan nyttiggjøre seg av, er det tatt med systemer for kommunikasjon, navigasjon og kontroll som enten gjelder for skipsfarten i Baretshavet eller planlagt til bruk i nær fremtid. Det er også tatt med forslag til farvannstiltak langs disse delene av norskekysten og de internasjonale farvannene rundt Svalbard.

Powered by Koha