The VTI National Transport Library Catalogue

Håndbog for afmaerkning af vejarbejder m.m.

By: VejdirektoratetSeries: Publication details: Köpenhamn Vejdirektoratet, 2002Description: 66 sISBN: 8779235549Subject(s): Denmark | Road construction | Construction site | Traffic sign | Location | Specifications | 34Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI 80.1242 RefLocation: Abstract: Formålet med afmærkning af vejarbejder er at advare og vejlede trafikanterne om ændrede færdselsforhold, og dermed bidrage til sikkerheden for både trafikanter og beskæftigede ved vejarbejde. Et vejarbejde vil, uanset hvor lille det er, medføre ulempe og risiko for trafikanterne og de beskæftigede. Det er derfor vigtigt, at man både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet er omhyggelig med afmærkningen. For at opretholde respekten for afmærkningen - og dermed sikkerheden - er det vigtigt, at afmærkningen løbende tilpasses den aktuelle arbejdssituation. Denne håndbog er udarbejdet som et supplement til "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", Vejdirektoratet november 2002. Hensigten med håndbogen er at give en kort vejledning i afmærkningen af de almindeligst forekommende vejarbejder i en form, så den let kan medbringes på arbejdspladsen. Hvis håndbogen ikke er tilstrækkelig, må man søge yderligere vejledning i vejreglen, der indeholder eksempler på mere komplicerede afmærkningssituationer. Arbejdet er udført af den samme arbejdsgruppe, som har udført revisionen af vejreglen. Arbejdsgruppens medlemmer kommer fra Arbejdstilsynet, politiet, SiD og vejmyndighederne.
Item type: Standards and specifications
Holdings: VTI 80.1242 Ref

Formålet med afmærkning af vejarbejder er at advare og vejlede trafikanterne om ændrede færdselsforhold, og dermed bidrage til sikkerheden for både trafikanter og beskæftigede ved vejarbejde. Et vejarbejde vil, uanset hvor lille det er, medføre ulempe og risiko for trafikanterne og de beskæftigede. Det er derfor vigtigt, at man både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet er omhyggelig med afmærkningen. For at opretholde respekten for afmærkningen - og dermed sikkerheden - er det vigtigt, at afmærkningen løbende tilpasses den aktuelle arbejdssituation. Denne håndbog er udarbejdet som et supplement til "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", Vejdirektoratet november 2002. Hensigten med håndbogen er at give en kort vejledning i afmærkningen af de almindeligst forekommende vejarbejder i en form, så den let kan medbringes på arbejdspladsen. Hvis håndbogen ikke er tilstrækkelig, må man søge yderligere vejledning i vejreglen, der indeholder eksempler på mere komplicerede afmærkningssituationer. Arbejdet er udført af den samme arbejdsgruppe, som har udført revisionen af vejreglen. Arbejdsgruppens medlemmer kommer fra Arbejdstilsynet, politiet, SiD og vejmyndighederne.

Powered by Koha