The VTI National Transport Library Catalogue

Effektiva och miljöanpassade godstransporter : NVs och KFBs seminarium 22 oktober 1999 i Stockholm

By: NaturvårdsverketContributor(s): AFR-report 273Publication details: Stockholm Naturvårdsverket, 1999; AFR-report 273, Description: 78 KBSubject(s): Sweden | Freight transport | Transport mode | Sustainability | Logistics | Emission | Fuel consumption | | Conference | 12 | 15 | J11 | J05Online resources: Publikation/Publication Abstract: Seminariet i korthet Behovet av samordning, mer kunskap och praktiska verktyg i form av gemensamma mätsystem och beräkningsmodeller är stort i strävandena att miljöförbättra godstransportarbetet. Detta framkom vid Naturvårdsverkets, NVs, och Kommunikationsforskningsberedningens, KFBs, seminarium ”Effektiva och miljöanpassade godstransporter”. Seminariet hölls på Naturvårdsverket i Stockholm den 22 oktober 1999 och lockade mellan 40 och 50 deltagare representerande forskningsinstitut och läroanstalter, offentlig förvaltning samt näringsliv och organisationer. Efter inledningsanföranden av Sverker Högberg, kanslichef på avfallsforskningsnämnden, NV, och Urban Karlström, KFBs generaldirektör, följde presentationer av sex forskningsprojekt: 1. Effektiv och miljöanpassad distribution. 2. Godstransporter och återvinning – en samhällsekonomisk analys. 3. Varudistribution i glesbygd. 4. SATRA: Samordnad godstransport inom lantbrukssektorn för att främja uthålligt transportsystem. 5. Verkstadsindustrins leverantörskedjor – miljöeffekter av godstransporter och möjligheter till effektivisering. 6. Emissioner och energiförbrukning för olika transportkedjor. Varje presentation åtföljdes av frågor från seminariedeltagarna och bitvis livligt åsiktsutbyte. En av initiativtagarna till seminariet var dagens ordförande, Kerstin Gustafsson, miljöchef vid Lunds universitet och med bakgrund i näringslivet. Hon fungerade även som moderator i den paneldebatt som avslutade seminariet och i vilken inbjuda representanter för företag inom transportsektorn, handeln och övrigt näringsliv dryftade forskningsbehov nu och i framtiden.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Seminariet i korthet Behovet av samordning, mer kunskap och praktiska verktyg i form av gemensamma mätsystem och beräkningsmodeller är stort i strävandena att miljöförbättra godstransportarbetet. Detta framkom vid Naturvårdsverkets, NVs, och Kommunikationsforskningsberedningens, KFBs, seminarium ”Effektiva och miljöanpassade godstransporter”. Seminariet hölls på Naturvårdsverket i Stockholm den 22 oktober 1999 och lockade mellan 40 och 50 deltagare representerande forskningsinstitut och läroanstalter, offentlig förvaltning samt näringsliv och organisationer. Efter inledningsanföranden av Sverker Högberg, kanslichef på avfallsforskningsnämnden, NV, och Urban Karlström, KFBs generaldirektör, följde presentationer av sex forskningsprojekt: 1. Effektiv och miljöanpassad distribution. 2. Godstransporter och återvinning – en samhällsekonomisk analys. 3. Varudistribution i glesbygd. 4. SATRA: Samordnad godstransport inom lantbrukssektorn för att främja uthålligt transportsystem. 5. Verkstadsindustrins leverantörskedjor – miljöeffekter av godstransporter och möjligheter till effektivisering. 6. Emissioner och energiförbrukning för olika transportkedjor. Varje presentation åtföljdes av frågor från seminariedeltagarna och bitvis livligt åsiktsutbyte. En av initiativtagarna till seminariet var dagens ordförande, Kerstin Gustafsson, miljöchef vid Lunds universitet och med bakgrund i näringslivet. Hon fungerade även som moderator i den paneldebatt som avslutade seminariet och i vilken inbjuda representanter för företag inom transportsektorn, handeln och övrigt näringsliv dryftade forskningsbehov nu och i framtiden.

Powered by Koha