The VTI National Transport Library Catalogue

Miljösystemanalytiska verktyg - en introduktion med koppling till beslutssituationer. Kartläggning Moberg, Åsa et al

By: Moberg, ÅsaPublication details: Stockholm Naturvårdsverket, 1999; AFR-report 251, Description: 72 sSubject(s): Sweden | Environment | | Method | | OdgOnline resources: Publikation/Publication Abstract: Denna rapport är skriven på uppdrag av AFN, Avfallsforskningsnämnden, vid Naturvårdsverket. Vi har där haft stöd av en referensgrupp som bland annat hjälpt till med urvalet av verktyg att beskriva. I referensgruppsmötena har följande personer deltagit: Eva Ahlner, NV, Henrikke Baumann, CTH, Annika Bragd, GRI, Nina Haglund, Assi Domän, Sverker Högberg, NV samt Lars Lindau, NV. Att göra en studie av det här slaget är utmanande eftersom det för i stort sett varje metod och verktyg finns väldigt många människor som har bättre kunskaper än vi. De verktygsbeskrivningar som presenteras här utgör korta kondensat av en liten del av den information som finns tillgänglig för varje verktyg. Det finns en risk att de som arbetar med metoderna, experter inom respektive område anser att tyngdpunkten i beskrivningarna ligger något fel och att beskrivningarna inte är heltäckande. Syftet med rapporten är att ge en kort introduktion till olika verktyg och att diskutera dem i ett gemensamt sammanhang. Vill man få en mer ordentlig och utförligare bild av de olika verktygen rekommenderar vi att originallitteratur för de olika metoderna konsulteras.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Denna rapport är skriven på uppdrag av AFN, Avfallsforskningsnämnden, vid Naturvårdsverket. Vi har där haft stöd av en referensgrupp som bland annat hjälpt till med urvalet av verktyg att beskriva. I referensgruppsmötena har följande personer deltagit: Eva Ahlner, NV, Henrikke Baumann, CTH, Annika Bragd, GRI, Nina Haglund, Assi Domän, Sverker Högberg, NV samt Lars Lindau, NV. Att göra en studie av det här slaget är utmanande eftersom det för i stort sett varje metod och verktyg finns väldigt många människor som har bättre kunskaper än vi. De verktygsbeskrivningar som presenteras här utgör korta kondensat av en liten del av den information som finns tillgänglig för varje verktyg. Det finns en risk att de som arbetar med metoderna, experter inom respektive område anser att tyngdpunkten i beskrivningarna ligger något fel och att beskrivningarna inte är heltäckande. Syftet med rapporten är att ge en kort introduktion till olika verktyg och att diskutera dem i ett gemensamt sammanhang. Vill man få en mer ordentlig och utförligare bild av de olika verktygen rekommenderar vi att originallitteratur för de olika metoderna konsulteras.

Powered by Koha