The VTI National Transport Library Catalogue

Kontraurbanisering i Umeåregionen Bergström, Niklas

By: Bergström, NiklasPublication details: Umeå Umeå University. Centre for Regional Science Research, CERUM, 2002; Working paper CWP-42:2002, Description: 9.022 BSubject(s): Sweden | Urban development | OdgOnline resources: Publikation/Publication Abstract: De geografiska perspektiven på samhällsutvecklingen i landets olika delar är i allmänhet baserade på en uppdelning i kommuner och län. Därmed döljs stora delar av det på många håll kontrastrika lokala mosaikmönstret ifråga om attraktivitet och konkurrenskraft. I denna rapport av Niklas Bergström belyses det interna flyttningsmönstret i Umeå stadsregion mellan stadskärnan och omlandet under perioden 1985-1995. Perioden präglades av en stark befolkningstillväxt i stadsregionen som även resulterade i en utspridd befolkningstillväxt i omlandet. I studien ingår dels en karaktärsbeskrivning av utflyttarna med betoning på inkomstförhållanden och utbildningsnivå, dels en regressionsanalys med syfte att förklara hur olika karaktärsdrag i omlandet påverkar spridningsmönstret.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

De geografiska perspektiven på samhällsutvecklingen i landets olika delar är i allmänhet baserade på en uppdelning i kommuner och län. Därmed döljs stora delar av det på många håll kontrastrika lokala mosaikmönstret ifråga om attraktivitet och konkurrenskraft. I denna rapport av Niklas Bergström belyses det interna flyttningsmönstret i Umeå stadsregion mellan stadskärnan och omlandet under perioden 1985-1995. Perioden präglades av en stark befolkningstillväxt i stadsregionen som även resulterade i en utspridd befolkningstillväxt i omlandet. I studien ingår dels en karaktärsbeskrivning av utflyttarna med betoning på inkomstförhållanden och utbildningsnivå, dels en regressionsanalys med syfte att förklara hur olika karaktärsdrag i omlandet påverkar spridningsmönstret.

Powered by Koha