The VTI National Transport Library Catalogue

Vägavgifter : lägesanalys i Sverige och världen

By: Naturvårdsverket. Rapport 5182Publication details: Stockholm Naturvårdsverket. Rapport 5182, 2002Description: 45 sISBN: 9162051822Subject(s): Sweden | Road pricing | Toll road | Social cost | Legislation | Urban area | Traffic engineering | Environment protection | | 02 | 10Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P0750:5182Location: Abstract: Naturvårdsverket har till uppgift att utveckla styrmedel så att miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling kan nås. För att bl a klimatmålet ska kunna uppnås är det viktigt att minska utsläppen av koldioxid från trafiken. Under 2001 har ett projekt om styrmedel för miljöanpassning av transporter genomförts. Som ett delprojekt har TFK (Institutet för transportforskning) på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört en studie om vägavgifter. Utgångspunkten för denna studie har varit att analysera vägavgifters potential som ekonomiskt styrmedel för att minska transporternas miljöpåverkan. En inventering och lägesanalys av såväl svenska som internationella erfarenheter av vägavgiftssystem har gjorts. De olika förslagen har sammanställts och analyserats med avseende på miljöeffekter, samhällsekonomi, acceptans och lagstiftning.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P0750:5182

Naturvårdsverket har till uppgift att utveckla styrmedel så att miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling kan nås. För att bl a klimatmålet ska kunna uppnås är det viktigt att minska utsläppen av koldioxid från trafiken. Under 2001 har ett projekt om styrmedel för miljöanpassning av transporter genomförts. Som ett delprojekt har TFK (Institutet för transportforskning) på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört en studie om vägavgifter. Utgångspunkten för denna studie har varit att analysera vägavgifters potential som ekonomiskt styrmedel för att minska transporternas miljöpåverkan. En inventering och lägesanalys av såväl svenska som internationella erfarenheter av vägavgiftssystem har gjorts. De olika förslagen har sammanställts och analyserats med avseende på miljöeffekter, samhällsekonomi, acceptans och lagstiftning.

Powered by Koha