The VTI National Transport Library Catalogue

Miljönämndens riktlinjer för manuell & automatisk fordonstvätt

By: Malmö StadContributor(s): MiljöförvaltningenSeries: Rapport ; 6/2002Publication details: Malmö Malmö Stad, 2002; Miljöförvaltningen, Description: 11 sSubject(s): Sweden | Vehicle | Cleaning | Maintenance | Recommendations | Environment | Pollution | Water | | | 15 | 96Online resources: Publikation/Publication Abstract: Fordonstvättarna i Malmö utgör en ansenlig miljöbelastning. Staden har cirka 200 stycken fordonstvättar. Varje år släpper anläggningarna ut stora mängder tungmetaller (bl.a. kadmium och bly), olja , andra petroleumprodukter samt rengöringsmedel. I den sedvanliga fordonstvättanläggningen passerar spillvattnet en oljeavskiljare för att sedan ledas till stadens reningsverk. Reningsverket klarar dock inte av att behandla alla de föroreningar som den tar emot. Mellan 60-90 procent av tungmetallerna ackumuleras i slammet. Slammet avses att användas som växtnärings- och jordförbättringsmedel. Den resterande delen (10-40 %) tungmetall rinner ut i havet. Fordonstvättarna bidrager även till den stora mängd olja som reningsverken släpper ut till Öresund varje år. För att få en hållbar utveckling och minska fordonstvättarnas negativa miljöpåverkan beslutade Miljönämnden i Malmö, 1995, att anta vissa riktlinjer för behandling och utsläpp av spillvatten från automatisk och manuell fordonstvätt. Riktlinjerna grundar sig på Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för fordonstvättar men skiljer sig i tidsplanen för genomförandet av de uppsatta målen. Slutmålet är system där inget spillvatten släpps ut från fordonstvätten. Etappmålet, för anmälningspliktiga fordonstvättar, är att senast år 2000 ha en återvinning på minst 80 % av spillvattnet, alternativt en tillförsel av högst 50 liter färskvatten per tvättad personbil respektive 150 liter färskvatten per tvättad lastbil, buss eller arbetsfordon.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Fordonstvättarna i Malmö utgör en ansenlig miljöbelastning. Staden har cirka 200 stycken fordonstvättar. Varje år släpper anläggningarna ut stora mängder tungmetaller (bl.a. kadmium och bly), olja , andra petroleumprodukter samt rengöringsmedel. I den sedvanliga fordonstvättanläggningen passerar spillvattnet en oljeavskiljare för att sedan ledas till stadens reningsverk. Reningsverket klarar dock inte av att behandla alla de föroreningar som den tar emot. Mellan 60-90 procent av tungmetallerna ackumuleras i slammet. Slammet avses att användas som växtnärings- och jordförbättringsmedel. Den resterande delen (10-40 %) tungmetall rinner ut i havet. Fordonstvättarna bidrager även till den stora mängd olja som reningsverken släpper ut till Öresund varje år. För att få en hållbar utveckling och minska fordonstvättarnas negativa miljöpåverkan beslutade Miljönämnden i Malmö, 1995, att anta vissa riktlinjer för behandling och utsläpp av spillvatten från automatisk och manuell fordonstvätt. Riktlinjerna grundar sig på Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för fordonstvättar men skiljer sig i tidsplanen för genomförandet av de uppsatta målen. Slutmålet är system där inget spillvatten släpps ut från fordonstvätten. Etappmålet, för anmälningspliktiga fordonstvättar, är att senast år 2000 ha en återvinning på minst 80 % av spillvattnet, alternativt en tillförsel av högst 50 liter färskvatten per tvättad personbil respektive 150 liter färskvatten per tvättad lastbil, buss eller arbetsfordon.

Powered by Koha