The VTI National Transport Library Catalogue

Luftföroreningsmätning vid Regementsgatan 2001/2002

By: Malmö StadContributor(s): Miljöförvaltningen | Rapport 14/2002Publication details: Malmö Malmö Stad, 2002; Miljöförvaltningen, ; Rapport 14/2002, Description: 528 KBSubject(s): Sweden | Air pollution | Urban area | Measurement | In situ | Nitrogen oxide | Carbon monoxide | Particle | | 15Online resources: Publikation/Publication Abstract: Rapporten presenterar resultaten av den luftkvalitetsundersökning som utförts vid Regementsgatan under perioden 011201 – 020131. Under mätperioden uppmättes kvävemonoxid, kvävedioxid, kolmonoxid samt partiklar i två storlekar, 10 µm och mindre (PM 10) samt 2,5 µm och mindre (PM 2,5). Mätningens syfte var att kartlägga luftkvaliteten längs Regementsgatan.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Rapporten presenterar resultaten av den luftkvalitetsundersökning som utförts vid Regementsgatan under perioden 011201 – 020131. Under mätperioden uppmättes kvävemonoxid, kvävedioxid, kolmonoxid samt partiklar i två storlekar, 10 µm och mindre (PM 10) samt 2,5 µm och mindre (PM 2,5). Mätningens syfte var att kartlägga luftkvaliteten längs Regementsgatan.

Powered by Koha