The VTI National Transport Library Catalogue

Analys av lastbilars nyttjandegrad Häll, Carl Henrik

By: Häll, Carl HenrikPublication details: Linköping Linköpings universitet, 2002; Teknik och naturvetenskap, ; LITH-ITN-KTS-EX--02/24--SE, Description: 82 sSubject(s): Sweden | Lorry | Fleet of vehicles | Use | Cost | Calculation | | Data base | | 12Online resources: Publikation/Publication Abstract: Denna rapport behandlar framtagandet av en modell för beräkning av lastbilars nyttjandegrad. Vidare beskrivs hur denna modell har implementerats och vilka möjliga ekonomiska besparingar som finns att hämta med ett ökat nyttjande. Den kostnadskalkyl som upprättades för att kunna beräkna dessa möjliga besparingar resulterade i en kalkylerad timkostnad på 551 SEK per timme och lastbil. De resultat som beräkningarna av lastbilarnas nyttjandegrader gav, tyder på att bilarna i den södra regionen, som förväntat, hade en klart lägre nyttjandegrad än övriga. Mer oväntat var dock att detta till stor del berodde på ett lågt kapacitetsutnyttjande. Ett förslag på ny utformning av den databas vari information om utförda transporter registreras har också tagits fram. Om databasen omarbetas enligt detta förslag, eller på annat lämpligt sätt, skulle den här typen av beräkningar kunna snabbas upp betydligt. De totala ekonomiska besparingarna som skulle uppnås om samtliga bilar höll ett kapacitetsutnyttjande och ett tidsutnyttjande motsvarande medelvärdet av de bästa 25 procenten i respektive kategori, motsvarar 14,1 %, alltså nästan 36 miljoner SEK per år. Stora problem ses dock med att kunna förverkliga dessa besparingar, åtminstone på någorlunda kort sikt.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Denna rapport behandlar framtagandet av en modell för beräkning av lastbilars nyttjandegrad. Vidare beskrivs hur denna modell har implementerats och vilka möjliga ekonomiska besparingar som finns att hämta med ett ökat nyttjande. Den kostnadskalkyl som upprättades för att kunna beräkna dessa möjliga besparingar resulterade i en kalkylerad timkostnad på 551 SEK per timme och lastbil. De resultat som beräkningarna av lastbilarnas nyttjandegrader gav, tyder på att bilarna i den södra regionen, som förväntat, hade en klart lägre nyttjandegrad än övriga. Mer oväntat var dock att detta till stor del berodde på ett lågt kapacitetsutnyttjande. Ett förslag på ny utformning av den databas vari information om utförda transporter registreras har också tagits fram. Om databasen omarbetas enligt detta förslag, eller på annat lämpligt sätt, skulle den här typen av beräkningar kunna snabbas upp betydligt. De totala ekonomiska besparingarna som skulle uppnås om samtliga bilar höll ett kapacitetsutnyttjande och ett tidsutnyttjande motsvarande medelvärdet av de bästa 25 procenten i respektive kategori, motsvarar 14,1 %, alltså nästan 36 miljoner SEK per år. Stora problem ses dock med att kunna förverkliga dessa besparingar, åtminstone på någorlunda kort sikt.

Powered by Koha