The VTI National Transport Library Catalogue

Kommunikation - den nya lösningen på miljöproblemen? En analys av om och hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och beteenden till bilism Eriksson, Lisa

By: Eriksson, LisaPublication details: Linköping Linköpings universitet, 2002; Tematisk utbildning och forskning, ; Miljövetarprogrammet, ; LIU-ITUF/MV-C--02/26--SE, Description: 37 sSubject(s): Sweden | Environment protection | Road user | Driver | | Behaviour | Communication | Car | Use | | 15Online resources: Publikation/Publication Abstract: Trafiken är idag ett av våra största miljöproblem och att utsläppen från trafiken måste minska är idag de flesta överens om, frågan är bara på vilket sätt. En lösning är att förändra människors attityder och beteenden till bilism, att få dem att åka mindre bil. Detta kan göras bland annat genom olika styrmedel. I denna uppsats studeras kommunikationens potential som styrmedel. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av befintlig teori samt två fallstudier analysera om och hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och beteenden till bilism som miljöproblem. Analysen visar bland annat att attityder och beteenden inte är en enkel sak att förändra då det gäller bilism. Individen ska uppfatta problemet, intressera sig för ämnet och slutligen bli så starkt påverkad att attityden och beteendet förändras. Genom att satsa på rätt kommunikationsstrategier verkar detta dock inte vara någon omöjlighet. Kommunikation som styrmedel har visats vara en väldigt viktig och nödvändig metod för att kunna ändra människors livsstil. Kommunikation ger människor bland annat kunskap som är en grundläggande faktor för att en människa ska kunna ändra sina attityder och beteenden. Vidare kan kommunikation peka på individuella vinster och få människor att öka sin handlingsbenägenhet. Samtidigt är kommunikationen en väldigt osäker och långsam process med ingen garanti på att lyckas. Kommunikationen kan långt ifrån lösa alla problem eftersom alla problem inte är kommunikationsproblem. Att kommunikation ensamt klarar av att få människor att åka mindre bil är därför aningen optimistiskt då andra faktorer som bland annat de yttre materiella faktorerna har en avgörande roll för om en beteendeförändring blir till eller inte. En idé kan därför vara att komplettera kommunikation med de mer traditionella styrmedlen för en så effektiv attityd- och beteende förändring som möjligt. Det gäller dock att börja i rätt riktning och lägga tyngdpunkten vid rätt styrmedel.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Trafiken är idag ett av våra största miljöproblem och att utsläppen från trafiken måste minska är idag de flesta överens om, frågan är bara på vilket sätt. En lösning är att förändra människors attityder och beteenden till bilism, att få dem att åka mindre bil. Detta kan göras bland annat genom olika styrmedel. I denna uppsats studeras kommunikationens potential som styrmedel. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av befintlig teori samt två fallstudier analysera om och hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och beteenden till bilism som miljöproblem. Analysen visar bland annat att attityder och beteenden inte är en enkel sak att förändra då det gäller bilism. Individen ska uppfatta problemet, intressera sig för ämnet och slutligen bli så starkt påverkad att attityden och beteendet förändras. Genom att satsa på rätt kommunikationsstrategier verkar detta dock inte vara någon omöjlighet. Kommunikation som styrmedel har visats vara en väldigt viktig och nödvändig metod för att kunna ändra människors livsstil. Kommunikation ger människor bland annat kunskap som är en grundläggande faktor för att en människa ska kunna ändra sina attityder och beteenden. Vidare kan kommunikation peka på individuella vinster och få människor att öka sin handlingsbenägenhet. Samtidigt är kommunikationen en väldigt osäker och långsam process med ingen garanti på att lyckas. Kommunikationen kan långt ifrån lösa alla problem eftersom alla problem inte är kommunikationsproblem. Att kommunikation ensamt klarar av att få människor att åka mindre bil är därför aningen optimistiskt då andra faktorer som bland annat de yttre materiella faktorerna har en avgörande roll för om en beteendeförändring blir till eller inte. En idé kan därför vara att komplettera kommunikation med de mer traditionella styrmedlen för en så effektiv attityd- och beteende förändring som möjligt. Det gäller dock att börja i rätt riktning och lägga tyngdpunkten vid rätt styrmedel.

Powered by Koha