The VTI National Transport Library Catalogue

NVDB - krav på styrning av NVDB : s processer

By: Vägverket. Publikation 2003:24Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:24, 2003Description: 30 sSubject(s): Sweden | Data base | Data acquisition | Quality assurance | 70Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P1928:2003-24Location: Abstract: Detta dokument syftar främst till att utgöra ett stöd i arbetet med kvalitetsledning av processerna inom NVDB. Dokumentet riktar sig till processägare, den personal som arbetar i processerna samt leverantörer av data till NVDB. Den som ska börja omsätta innehållet i dokumentet i praktiken bör först få en introduktion av en handledare från Vägverkets NVDB-organisation eller på annat sätt. Dokumentet ger vägledning i arbetet med att ta fram processbeskrivningar, kvalitetsplaner och åtgärdsplaner. Sådana beskrivningar och planer skall finnas för alla processer inom NVDB-verksamheten. De verksamheter som redan har ett kvalitetsledningssystem, bör inlemma processen för NVDB:s dataförsörjning i systemet. Innehållet i detta dokument är för sådana verksamheter mer av informativ karaktär.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-24

Detta dokument syftar främst till att utgöra ett stöd i arbetet med kvalitetsledning av processerna inom NVDB. Dokumentet riktar sig till processägare, den personal som arbetar i processerna samt leverantörer av data till NVDB. Den som ska börja omsätta innehållet i dokumentet i praktiken bör först få en introduktion av en handledare från Vägverkets NVDB-organisation eller på annat sätt. Dokumentet ger vägledning i arbetet med att ta fram processbeskrivningar, kvalitetsplaner och åtgärdsplaner. Sådana beskrivningar och planer skall finnas för alla processer inom NVDB-verksamheten. De verksamheter som redan har ett kvalitetsledningssystem, bör inlemma processen för NVDB:s dataförsörjning i systemet. Innehållet i detta dokument är för sådana verksamheter mer av informativ karaktär.

Powered by Koha