The VTI National Transport Library Catalogue

Kommunikationsplanering för Vägverkets informatörer - teori och praktik Palm, Lars ; Jarlbro, Gunilla

By: Palm, LarsContributor(s): Jarlbro, GunillaPublication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:59, 2003Description: 215 kB, 60 sSubject(s): Sweden | Safety | Campaign | Publicity | Communication | Planning | 844Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P1928:2003-59Location: Abstract: Kommunikationsplanering för Vägverksinformatörer – teori och praktik är skriven för att kunna användas av all personal inom Vägverket som har kommunikationsansvar – inte enbart av informatörer. Rapporten bygger på kommunikationsvetenskaplig forskning och teori, resultat av utvärderingar av redan genomförda kampanjer samt författarnas egna erfarenheter i samband med planering, genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatser som rör trafiksäkerhet och miljö. Den handlar inte enbart om stora kampanjer utan om alla former av målstyrda kommunikationsaktiviteter: samtal, möten, nätverksbyggande, Internet och intranät m.m. Tyngdpunkten ligger på det strategiska kommunikationsarbetet – planering och utvärdering – och boken är disponerad efter vägverkskommunikatörernas arbetssätt (det arbetssätt författarna anser borde användas, inte alltid det som faktiskt används), inte som en lärobok efter olika forskningsfält och kommunikationsteorier. Författarnas råd och rekommendationer baseras på redan gjorda utvärderingar och, där sådana saknas, på tillämpning av forskning och teori samt på det sunda förnuftet.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-59

Kommunikationsplanering för Vägverksinformatörer – teori och praktik är skriven för att kunna användas av all personal inom Vägverket som har kommunikationsansvar – inte enbart av informatörer. Rapporten bygger på kommunikationsvetenskaplig forskning och teori, resultat av utvärderingar av redan genomförda kampanjer samt författarnas egna erfarenheter i samband med planering, genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatser som rör trafiksäkerhet och miljö. Den handlar inte enbart om stora kampanjer utan om alla former av målstyrda kommunikationsaktiviteter: samtal, möten, nätverksbyggande, Internet och intranät m.m. Tyngdpunkten ligger på det strategiska kommunikationsarbetet – planering och utvärdering – och boken är disponerad efter vägverkskommunikatörernas arbetssätt (det arbetssätt författarna anser borde användas, inte alltid det som faktiskt används), inte som en lärobok efter olika forskningsfält och kommunikationsteorier. Författarnas råd och rekommendationer baseras på redan gjorda utvärderingar och, där sådana saknas, på tillämpning av forskning och teori samt på det sunda förnuftet.

Powered by Koha