The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Den goda resan : förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015. Underlagsrapport: Remissammanställning Hesse, Emil ; Persson, Håkan ; Tunkrans, gunnar

By: Contributor(s): Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:109, 2003Description: 100 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1928:2003-109Location: Abstract: Förslaget till nationell plan för vägtransportsystemet har under våren 2003 remitterats till centrala myndigheter och organisationer, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, trafikhuvudmän, kommuner och intresseorganisationer m fl. Totalt har drygt trehundra remittenter yttrat sig. Inkomna synpunkter har hanterats såväl regionalt som centralt inom Vägverket för att få en bred belysning.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-109

Förslaget till nationell plan för vägtransportsystemet har under våren 2003 remitterats till centrala myndigheter och organisationer, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, trafikhuvudmän, kommuner och intresseorganisationer m fl. Totalt har drygt trehundra remittenter yttrat sig. Inkomna synpunkter har hanterats såväl regionalt som centralt inom Vägverket för att få en bred belysning.

Powered by Koha