The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Gemensam effektbedömning av infrastrukturplaner : effekter av nationella transportinfrastrukturplaner samt länsplaner för regional transportinfrastruktur 2004-2015

By: Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:124, 2003Description: 55 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1928:2003-124Location: Abstract: Föreliggande rapport utgör ett komplement till de enskilda beskrivningar av effekter som Banverket, Vägverket och länen gjort utifrån respektive långsiktiga planer för infrastrukturinvesteringar för åren 2004-2015. I rapporten betecknas planerna som Framtidsplan för järnvägen, Nationell plan för vägtransportsystemet samt länsplaner. Effektbedömningen av länsplanerna är begränsad till planernas så kallade hundraprocentsnivå. Rapporten är upplagd efter de transportpolitiska delmålen. Effekter som har bäring mot flera transportpolitiska delmål redovisas under ett av delmålen. Exempelvis redovisas effekter i form av restidsförbättringar endast under målet om ett tillgängligt transportsystem, trots att dessa också har betydelse för målen "hög transportkvalitet", "positiv regional utveckling" och i viss mån målet om ett jämställt transportsystem.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-124

Föreliggande rapport utgör ett komplement till de enskilda beskrivningar av effekter som Banverket, Vägverket och länen gjort utifrån respektive långsiktiga planer för infrastrukturinvesteringar för åren 2004-2015. I rapporten betecknas planerna som Framtidsplan för järnvägen, Nationell plan för vägtransportsystemet samt länsplaner. Effektbedömningen av länsplanerna är begränsad till planernas så kallade hundraprocentsnivå. Rapporten är upplagd efter de transportpolitiska delmålen. Effekter som har bäring mot flera transportpolitiska delmål redovisas under ett av delmålen. Exempelvis redovisas effekter i form av restidsförbättringar endast under målet om ett tillgängligt transportsystem, trots att dessa också har betydelse för målen "hög transportkvalitet", "positiv regional utveckling" och i viss mån målet om ett jämställt transportsystem.

Powered by Koha