The VTI National Transport Library Catalogue

Beräkningsmodell i VädErsKombi, version 1.00 : detaljerad beskrivning med kommentarer Möller, Staffan

By: Möller, StaffanSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 38-2003, Description: 55 s, 303 kbyteSubject(s): Sweden | Winter maintenance | Weather | | Temperature | Snow | Wind | Calculation | Slipperiness | 71Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2003-38Location: Abstract: Det utvecklings- och programmeringsarbete som resulterat i en datoriserad ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS, VädErs 2.03, har dokumenterats i två tidigare VTI notat. Efter att modellen har varit i bruk under några år har det blivit aktuellt med en översyn. Utvecklingen av s.k. MESAN-analyser vid SMHI har också kommit så långt att resultat från dessa analyser kan vara ett alternativ/komplement till VViS-data. En samlad översyn och komplettering av VädErs 2.03 har därför gjorts samtidigt som en del fel och brister har avhjälpts. En bra ersättningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande delmodeller. En delmodell som beskriver vädret under vintersäsongen En delmodell som kopplar väderbeskrivningar till åtgärdsbehov/resursinsatser. Grunden för väderbeskrivningar är rådata från enskilda stationer i Vägverkets system för vägväderinformation, VViS eller från MESAN-analyser. VViS-stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden som medeltal över rutor som är 22 x 22 km stora. Följande rådata används från VViS: Lufttemperatur Vägytans temperatur Daggpunktstemperatur. Relativ luftfuktighet Nederbördstyp Nederbördsmängd Vindhastighet Från MESAN fås i princip samma typer av uppgifter som från VViS, men med den viktiga skillnaden att vägytans temperatur saknas. Detta notat beskriver i detalj hur programmet VädErsKombi, version 1.00, arbetar från utgångspunkten rådata från VViS och/eller MESAN till slut-fasen ersättningsunderlag i form av väderutfall. Följande händelsekedja visar beräkningsgången i stort: Rådata från VViS och/eller MESAN vädersituation på halvtimmesnivå vädersituation på timnivå vädertillfälle väderutfall Första delen av händelsekedjan, fram t.o.m. vädersituationer på timnivå, bildar väderbeskrivningsmodellen. Därefter vidtar kopplingen mellan väder och åtgär-
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-38

Det utvecklings- och programmeringsarbete som resulterat i en datoriserad ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS, VädErs 2.03, har dokumenterats i två tidigare VTI notat. Efter att modellen har varit i bruk under några år har det blivit aktuellt med en översyn. Utvecklingen av s.k. MESAN-analyser vid SMHI har också kommit så långt att resultat från dessa analyser kan vara ett alternativ/komplement till VViS-data. En samlad översyn och komplettering av VädErs 2.03 har därför gjorts samtidigt som en del fel och brister har avhjälpts. En bra ersättningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande delmodeller. En delmodell som beskriver vädret under vintersäsongen En delmodell som kopplar väderbeskrivningar till åtgärdsbehov/resursinsatser. Grunden för väderbeskrivningar är rådata från enskilda stationer i Vägverkets system för vägväderinformation, VViS eller från MESAN-analyser. VViS-stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden som medeltal över rutor som är 22 x 22 km stora. Följande rådata används från VViS: Lufttemperatur Vägytans temperatur Daggpunktstemperatur. Relativ luftfuktighet Nederbördstyp Nederbördsmängd Vindhastighet Från MESAN fås i princip samma typer av uppgifter som från VViS, men med den viktiga skillnaden att vägytans temperatur saknas. Detta notat beskriver i detalj hur programmet VädErsKombi, version 1.00, arbetar från utgångspunkten rådata från VViS och/eller MESAN till slut-fasen ersättningsunderlag i form av väderutfall. Följande händelsekedja visar beräkningsgången i stort: Rådata från VViS och/eller MESAN vädersituation på halvtimmesnivå vädersituation på timnivå vädertillfälle väderutfall Första delen av händelsekedjan, fram t.o.m. vädersituationer på timnivå, bildar väderbeskrivningsmodellen. Därefter vidtar kopplingen mellan väder och åtgär-

Powered by Koha