The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS och MESAN, VädErsKombi Möller, Staffan

By: Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 39-2003, Description: 16 s, 83 kbyteSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2003-39Location: Abstract: En bra ersättningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande delmodeller. En delmodell som beskriver vädret under vintersäsongen En delmodell som kopplar väderbeskrivningar till åtgärdsbehov/resursinsatser. Grunden för väderbeskrivningar är rådata från enskilda stationer i Vägverkets system för vägväderinformation, VViS eller från s.k. MESAN-analyser från SMHI. VViS-stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden som medeltal över rutor som är 22 x 22 km stora. Följande rådata används från VViS: Lufttemperatur; Vägytans temperatur; Daggpunktstemperatur; Relativ luftfuktighet; Nederbördstyp; Nederbördsmängd; Vindhastighet. Från MESAN fås i princip samma typer av uppgifter som från VViS, men med den viktiga skillnaden att vägytans temperatur saknas. I detta notat beskrivs på översiktlig nivå hur ersättningsmodellen för vinterväghållning arbetar från utgångspunkten rådata från VViS och/eller MESAN till slutfasen ersättningsunderlag i form av väderutfall. Följande händelsekedja visar beräkningsgången i stort. Rådata från VViS och/eller MESAN vädersituation på halvtimmesnivå - vädersituation på timnivå - vädertillfälle - väderutfall Första delen av händelsekedjan, fram t.o.m. vädersituationer på timnivå, bildar väderbeskrivningsmodellen. Därefter vidtar kopplingen mellan väder och åtgärder.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-39

En bra ersättningsmodell för att, utifrån vinterns karaktär, reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare kräver två väl fungerande delmodeller. En delmodell som beskriver vädret under vintersäsongen En delmodell som kopplar väderbeskrivningar till åtgärdsbehov/resursinsatser. Grunden för väderbeskrivningar är rådata från enskilda stationer i Vägverkets system för vägväderinformation, VViS eller från s.k. MESAN-analyser från SMHI. VViS-stationerna genererar punktvärden, medan MESAN anger värden som medeltal över rutor som är 22 x 22 km stora. Följande rådata används från VViS: Lufttemperatur; Vägytans temperatur; Daggpunktstemperatur; Relativ luftfuktighet; Nederbördstyp; Nederbördsmängd; Vindhastighet. Från MESAN fås i princip samma typer av uppgifter som från VViS, men med den viktiga skillnaden att vägytans temperatur saknas. I detta notat beskrivs på översiktlig nivå hur ersättningsmodellen för vinterväghållning arbetar från utgångspunkten rådata från VViS och/eller MESAN till slutfasen ersättningsunderlag i form av väderutfall. Följande händelsekedja visar beräkningsgången i stort. Rådata från VViS och/eller MESAN vädersituation på halvtimmesnivå - vädersituation på timnivå - vädertillfälle - väderutfall Första delen av händelsekedjan, fram t.o.m. vädersituationer på timnivå, bildar väderbeskrivningsmodellen. Därefter vidtar kopplingen mellan väder och åtgärder.

Powered by Koha