The VTI National Transport Library Catalogue

Miljöredovisning - en begreppsapparat Palm, Karin

By: Palm, KarinPublication details: Linköping Linköpings universitet, 2000; Ekonomiska institutionen, ; Ekonomprogrammet 2000/39, Description: 96 sSubject(s): Sweden | Environment protection | Management | | Online resources: Publikation/Publication Abstract: Bakgrund: Uppmärksamheten kring miljö och miljöproblem har ökat i samhället och i företagen. Miljöredovisning har blivit allt mer viktigt eftersom ett företags miljömässiga aktiviteter påverkar företagets finansiella ställning. Det finns idag ett stort behov av riktlinjer eftersom andra än godkända och auktoriserade revisorer granskar företagens miljöredovisningar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att, ur ett redovisningsperspektiv, med utgångspunkt från bestämmelser och standarder systematisera en begreppsapparat för att ge miljöredovisning innehåll och innebörd för individer som arbetar med redovisnin, som till exempel revisorer och ekonomichefer/företagsledare. Avgränsning: Jag har valt att avgränsa mig till börsbolag i Sverige och har en företagsekonomisk synvinkel varför jag bortser från samhällsekonomiska effekter. Jag har i uppsatsen valt ett redovisningperspektiv. Genomförande: Jag har studerat litteratur om ämnet miljöredovisning. Jag har genomfört en enkätundersökning med miljö- och ekonomichefer på, främst, svenska börsbolag. Därutöver har jag genomfört en skrivbordsundersökning av företagens miljö- och årsredovisningar. Resultat: Begreppen miljöutgift och miljökostnad samt miljöskuld är redovisningsmässiga och bör kopplas till resultaträkningen respektive balansräkningen. Begreppen miljöinvestering och miljöintäkt hör samman med investeringskalkyler och utgör istället planeringsmässiga begrepp.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Bakgrund: Uppmärksamheten kring miljö och miljöproblem har ökat i samhället och i företagen. Miljöredovisning har blivit allt mer viktigt eftersom ett företags miljömässiga aktiviteter påverkar företagets finansiella ställning. Det finns idag ett stort behov av riktlinjer eftersom andra än godkända och auktoriserade revisorer granskar företagens miljöredovisningar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att, ur ett redovisningsperspektiv, med utgångspunkt från bestämmelser och standarder systematisera en begreppsapparat för att ge miljöredovisning innehåll och innebörd för individer som arbetar med redovisnin, som till exempel revisorer och ekonomichefer/företagsledare. Avgränsning: Jag har valt att avgränsa mig till börsbolag i Sverige och har en företagsekonomisk synvinkel varför jag bortser från samhällsekonomiska effekter. Jag har i uppsatsen valt ett redovisningperspektiv. Genomförande: Jag har studerat litteratur om ämnet miljöredovisning. Jag har genomfört en enkätundersökning med miljö- och ekonomichefer på, främst, svenska börsbolag. Därutöver har jag genomfört en skrivbordsundersökning av företagens miljö- och årsredovisningar. Resultat: Begreppen miljöutgift och miljökostnad samt miljöskuld är redovisningsmässiga och bör kopplas till resultaträkningen respektive balansräkningen. Begreppen miljöinvestering och miljöintäkt hör samman med investeringskalkyler och utgör istället planeringsmässiga begrepp.

Powered by Koha