The VTI National Transport Library Catalogue

Udbygning af Köge Bugt motorvejen mellem Hundige og Greve Syd : VVM-redegörelse: Sammenfattende rapport

By: VejdirektoratetSeries: Rapport ; 274Publication details: Köpenhamn Vejdirektoratet, 2003Description: 155 s. + bilISBN: 8779235913Subject(s): Denmark | Motorway | Planning | Environment | Impact study | Alignment | Alternative | Traffic concentration | | Noise | Visual intrusion | Economics | 31 | 15Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P0450:274Location: Abstract: Køge Bugt Motorvejen, der er en af de vigtigste indfaldsveje til København, har i de senere år i stigende omfang været præget af nedsat fremkommelighed i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. Dette har ført til en utilfredsstillende trafikafvikling med hastigheder på ned til 25-30 km/t i spidstimerne. Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor mellem Hundige og Greve Syd er med i den aftale om investeringer på trafikområdet, som Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre sammen med Det Konservative Folkeparti, Venstre og Centrum Demokraterne indgik i januar 2001. VVM-undersøgelsen er gennemført for at kunne beskrive og vurdere, hvilke virkninger en udbygning af Køge Bugt Motorvejen vil få på befolkning, dyr, planter og kulturarv m.v. Undersøgelsen skal samtidig sikre, at anlægget udformes, så dets virkninger på miljøet bliver mindst muligt, og at der - hvor det er relevant - udpeges foranstaltninger, der kan kompensere for anlæggets eventuelle negative virkninger. VVM-undersøgelsen omfatter den ca. 5 km lange strækning mellem sammen- fletningen med Motorring 4 ved Hundige og Greve Syd, frakørsel 29. Som led i undersøgelsen er der foretaget en vurdering og udvælgelse af en række forslag til udformning af Køge Bugt Motorvejen - herunder såvel bibeholdelse af den nuværende 6-sporede motorvej (de såkaldte »nul« og »nul-plus« alternativer) som udbygning til 8 eller 10 spor samt udbygning med reversible (vendbare) kørespor. Derudover er der vurderet løsninger med nye, sydvendte til- og frakørselsramper ved Greve C og ved Ishøj, ligesom der er vurderet forskellige niveauer af støjbeskyttende foranstaltninger. Som resultat af vurderingerne af de skitserede alternativer har Vejdirektoratet peget på et Hovedforslag til udbygning af Køge Bugt Motorvejen med et ekstra spor i hver retning mellem Hundige og Greve Syd. Hovedforslaget Køge Bugt Motorvejen foreslås udbygget på strækningen mellem sammenfletningen med Motorring 4 ved Hundige og Greve Syd, frakørsel 29. Idet der er væsentlige forskelle i trafikbelastningen på de enkelte dele af udbygningsstrækningen, anlægges de enkelte delstrækninger med forskellige tværprofiler. Den nordligste del af udbygningsstrækningen - flettestrækningen mellem Motorring 4 og Greve N – foreslås anlagt som en 10-sporet motorvej. Det 52,5 m brede tværprofil består af: 2 kørebaner med hver 5 kørespor, en 6,0 m bred midterrabat med 1,0 m brede, asfalterede nødrabatter og autoværn samt 2 nødspor a 2,5 m og 2 yderrabatter a 1,75 m.
Item type: Reports, conferences, monographs
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s bibliotek i Linköping
bibliotek@vti.se

Available

Køge Bugt Motorvejen, der er en af de vigtigste indfaldsveje til København, har i de senere år i stigende omfang været præget af nedsat fremkommelighed i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. Dette har ført til en utilfredsstillende trafikafvikling med hastigheder på ned til 25-30 km/t i spidstimerne. Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor mellem Hundige og Greve Syd er med i den aftale om investeringer på trafikområdet, som Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre sammen med Det Konservative Folkeparti, Venstre og Centrum Demokraterne indgik i januar 2001. VVM-undersøgelsen er gennemført for at kunne beskrive og vurdere, hvilke virkninger en udbygning af Køge Bugt Motorvejen vil få på befolkning, dyr, planter og kulturarv m.v. Undersøgelsen skal samtidig sikre, at anlægget udformes, så dets virkninger på miljøet bliver mindst muligt, og at der - hvor det er relevant - udpeges foranstaltninger, der kan kompensere for anlæggets eventuelle negative virkninger. VVM-undersøgelsen omfatter den ca. 5 km lange strækning mellem sammen- fletningen med Motorring 4 ved Hundige og Greve Syd, frakørsel 29. Som led i undersøgelsen er der foretaget en vurdering og udvælgelse af en række forslag til udformning af Køge Bugt Motorvejen - herunder såvel bibeholdelse af den nuværende 6-sporede motorvej (de såkaldte »nul« og »nul-plus« alternativer) som udbygning til 8 eller 10 spor samt udbygning med reversible (vendbare) kørespor. Derudover er der vurderet løsninger med nye, sydvendte til- og frakørselsramper ved Greve C og ved Ishøj, ligesom der er vurderet forskellige niveauer af støjbeskyttende foranstaltninger. Som resultat af vurderingerne af de skitserede alternativer har Vejdirektoratet peget på et Hovedforslag til udbygning af Køge Bugt Motorvejen med et ekstra spor i hver retning mellem Hundige og Greve Syd. Hovedforslaget Køge Bugt Motorvejen foreslås udbygget på strækningen mellem sammenfletningen med Motorring 4 ved Hundige og Greve Syd, frakørsel 29. Idet der er væsentlige forskelle i trafikbelastningen på de enkelte dele af udbygningsstrækningen, anlægges de enkelte delstrækninger med forskellige tværprofiler. Den nordligste del af udbygningsstrækningen - flettestrækningen mellem Motorring 4 og Greve N – foreslås anlagt som en 10-sporet motorvej. Det 52,5 m brede tværprofil består af: 2 kørebaner med hver 5 kørespor, en 6,0 m bred midterrabat med 1,0 m brede, asfalterede nødrabatter og autoværn samt 2 nødspor a 2,5 m og 2 yderrabatter a 1,75 m.

Powered by Koha