The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Statisk pladebelastning, faldlod og minifaldlod : resultater af sammenlignende målinger Hildebrand, Gregers ; Baltzer, Susanne

By: Contributor(s): Series: Eksternt notat ; 16Publication details: Roskilde Vejdirektoratet, 2003; Vejteknisk institut, Description: 64 sISBN:
  • 8791177189
Subject(s): Online resources: Abstract: Vejdirektoratet har sammenlignet resultaterne af bæreevnemålinger på stabilt grus ved hjælp af tre forskellige typer markforsøg: statisk pladebelastning, faldlod samt minifaldlod. Forsøget viser meget fin overensstemmelse mellem resultater fra statisk pladebelastningsforsøg og faldlod. Tre forskellige mini-faldlod viste lovende resultater, men udstyrstypen har størst potentiale ved målinger på råjord og bundsikringsmaterialer samt på steder, hvor det ikke er muligt at anvende faldloddet. Det primære formål med forsøget var at undersøge, hvorvidt udstyret til statisk pladebelastning kan erstattes af faldloddet. Baseret på beregninger af overflademodulet E0 i belastningscentret ser det ud til, at der er en meget fin og direkte korrelation mellem resultaterne fra de to udstyr. En endelig vurdering må dog baseres på forsøg på flere underbundstyper, og samtidig bør undersøgelsen baseres på bestemmelse af Eværdier for bærelag, bundsikringslag og underbund. Et feltforsøg viste, at faldloddet resulterer i overflademoduler, der er stort set identiske med resultaterne fra pladebelastningsudstyret, mens de tre minifaldlod giver overflademoduler, som i nogen eller begrænset grad ligner resultaterne fra pladebelastningsudstyret. Forsøgene viser, at minifaldloddet fra Keros Technology og i lidt mindre grad Loadman-udstyret stemmer nogenlunde overens med resultaterne fra pladebelastningsudstyr og faldlod. Overflademodulerne fra Zorn minifaldloddet er væsentligt lavere end bestemt med de øvrige udstyr. På baggrund af det gennemførte forsøg konkluderes, at Vejdirektoratet bør satse på at anvende faldloddet som erstatning for pladebelastningsudstyret ved måling på færdige overflader af stabilt grus. Til gengæld forudses en betydelig anvendelse af minifaldlod ved målinger på råjord og bundsikringsmaterialer samt på steder, hvor man ikke kan anvende faldloddet. Det anbefales, at Vejdirektoratet undersøger, hvorledes minifaldlod kan spille en aktiv rolle i forbindelse med tilsynsopgaver ved anlæg af nye veje - eventuelt som supplement til eksisterende metoder.Abstract: The Danish Road Directorate has compared the results of bearing capacity measurements on granular base materials by means of three different types of tests: static plate bearing test, FWD and a mini-FWD. The tests show very good correlation between the results from the static plate bearing test and FWD. Three different mini-FWDs showed promising results, but this type of equipment has greatest potential for measurements on natural soil and subbase layers as well as in places where it is impossible to use a FWD. The primary purpose of the research was to examine to which extent equipment for static plate bearing tests can be replaced by the FWD. Based on calculation of the surface modulus E0 in the centre of the loading, it appears that there is a very good and direct correlation between the results from the two types of equipment. A final evaluation must however, be based on tests on other subgrade types and at the same time the examination should be based on a determination of E-values for the basecourse, subbase layer and subgrade. A field test showed that the FWD results in surface moduli are almost identical to those obtained from the static plate bearing equipment, whereas the three mini FWD¿s give surface moduli which to some or limited extent resemble the results from the plate bearing equipment. The tests show that the mini-FWD from Keros Technology and to a limited extent the Loadman-equipment agree to some extent with results from the plate bearing equipment and the FWD. The surface moduli from the Zorn mini-FWD are considerably lower than those determined by other equipment. Based on the tests carried out, it can be concluded that the Road Directorate should concentrate on the use of the FWD as a replacement for plate bearing equipment on completed surfaces of granular base material. On the other hand, a considerable use of the mini-FWD is foreseen for measurement on natural soil, subbase layers and in places, where it is not possible to use the FWD. It is recommended that the Road Directorate examines how the mini FWD could play an active role in connection with supervision during construction of new roads - possibly as a supplement to existing methods.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Vejdirektoratet har sammenlignet resultaterne af bæreevnemålinger på stabilt grus ved hjælp af tre forskellige typer markforsøg: statisk pladebelastning, faldlod samt minifaldlod. Forsøget viser meget fin overensstemmelse mellem resultater fra statisk pladebelastningsforsøg og faldlod. Tre forskellige mini-faldlod viste lovende resultater, men udstyrstypen har størst potentiale ved målinger på råjord og bundsikringsmaterialer samt på steder, hvor det ikke er muligt at anvende faldloddet. Det primære formål med forsøget var at undersøge, hvorvidt udstyret til statisk pladebelastning kan erstattes af faldloddet. Baseret på beregninger af overflademodulet E0 i belastningscentret ser det ud til, at der er en meget fin og direkte korrelation mellem resultaterne fra de to udstyr. En endelig vurdering må dog baseres på forsøg på flere underbundstyper, og samtidig bør undersøgelsen baseres på bestemmelse af Eværdier for bærelag, bundsikringslag og underbund. Et feltforsøg viste, at faldloddet resulterer i overflademoduler, der er stort set identiske med resultaterne fra pladebelastningsudstyret, mens de tre minifaldlod giver overflademoduler, som i nogen eller begrænset grad ligner resultaterne fra pladebelastningsudstyret. Forsøgene viser, at minifaldloddet fra Keros Technology og i lidt mindre grad Loadman-udstyret stemmer nogenlunde overens med resultaterne fra pladebelastningsudstyr og faldlod. Overflademodulerne fra Zorn minifaldloddet er væsentligt lavere end bestemt med de øvrige udstyr. På baggrund af det gennemførte forsøg konkluderes, at Vejdirektoratet bør satse på at anvende faldloddet som erstatning for pladebelastningsudstyret ved måling på færdige overflader af stabilt grus. Til gengæld forudses en betydelig anvendelse af minifaldlod ved målinger på råjord og bundsikringsmaterialer samt på steder, hvor man ikke kan anvende faldloddet. Det anbefales, at Vejdirektoratet undersøger, hvorledes minifaldlod kan spille en aktiv rolle i forbindelse med tilsynsopgaver ved anlæg af nye veje - eventuelt som supplement til eksisterende metoder.

The Danish Road Directorate has compared the results of bearing capacity measurements on granular base materials by means of three different types of tests: static plate bearing test, FWD and a mini-FWD. The tests show very good correlation between the results from the static plate bearing test and FWD. Three different mini-FWDs showed promising results, but this type of equipment has greatest potential for measurements on natural soil and subbase layers as well as in places where it is impossible to use a FWD. The primary purpose of the research was to examine to which extent equipment for static plate bearing tests can be replaced by the FWD. Based on calculation of the surface modulus E0 in the centre of the loading, it appears that there is a very good and direct correlation between the results from the two types of equipment. A final evaluation must however, be based on tests on other subgrade types and at the same time the examination should be based on a determination of E-values for the basecourse, subbase layer and subgrade. A field test showed that the FWD results in surface moduli are almost identical to those obtained from the static plate bearing equipment, whereas the three mini FWD¿s give surface moduli which to some or limited extent resemble the results from the plate bearing equipment. The tests show that the mini-FWD from Keros Technology and to a limited extent the Loadman-equipment agree to some extent with results from the plate bearing equipment and the FWD. The surface moduli from the Zorn mini-FWD are considerably lower than those determined by other equipment. Based on the tests carried out, it can be concluded that the Road Directorate should concentrate on the use of the FWD as a replacement for plate bearing equipment on completed surfaces of granular base material. On the other hand, a considerable use of the mini-FWD is foreseen for measurement on natural soil, subbase layers and in places, where it is not possible to use the FWD. It is recommended that the Road Directorate examines how the mini FWD could play an active role in connection with supervision during construction of new roads - possibly as a supplement to existing methods.

Powered by Koha