The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Fugtsalt kontra saltlage på motorvej

By: Contributor(s): Publication details: Köpenhamn Vejdirektoratet, 2003; Epoke A/S, ; Miljöstyrelsen, ; Fyns Amt, Description: 47 sSubject(s): Online resources: Abstract: Til glatførebekæmpelse på det overordnede vejnet i Danmark anvendes næsten udelukkende salt (natriumklorid - NaCl). Øget opmærksomhed på saltets belastning af miljøet og den store udvikling i materiel og metoder har medført muligheder for en mærkbar reduktion af det gennemsnitlige saltforbrug pr. udkald. Glatførebekæmpelse med salt tog fart i 50erne og 60erne med anvendelse af tørsalt. I 70erne kom de første saltspredere, som kunne sprede befugtet salt, og i 90erne begyndte man i visse situationer at udsprede en koncentreret saltlage. Det samlede saltforbrug er ikke faldet tilsvarende, da andelen af veje, der saltes, har været stigende. De anvendte glatførebekæmpelsesmetoder bruger NaCl i form af saltlage (22% saltopløsninger) og befugtet salt (70% tørsalt + 30% saltlage). I 1998 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at sammenligne disse saltningsmetoders virkning. Baggrunden for beslutningen var bl.a., at man i Fyns Amt havde udført forsøg med lagespredning og sammenlignet disse med traditionel fugtsaltspredning. Forsøgene viste bl.a., at der var større relativ restsaltmængde på vejen efter anvendelse af saltlage end efter fugtsalt. Eksempelvis kunne man 2 timer efter spredning med fugtsalt registrere en restsaltmængde på 68%, og ved spredning af saltlage en restsaltmængde på 89% - alle målinger udført på amtsveje. Man er med tiden også blevet mere opmærksom på det forhold, at den overvejende del af saltninger finder sted ved temperaturer ned til +3ºC. Til at imødegå glatføre i disse situationer er det kun nødvendigt at udsprede ca. 4,6 g salt/m² som saltlage, hvor man i dag typisk udspreder ca. 7,7 g/m² som befugtet salt. Hvis man ønsker at reducere saltforbruget uden at ændre på serviceniveau og trafiksikkerhed, er dette således muligt ved enten at tilsætte mere væske til tørsalt eller ved at sprede saltet i form af en koncentreret saltlage. For yderligere at belyse muligheden for at spare salt, er der i 2000 - 2002 gennemført et projekt hvor forsøgsområdet er motorvejen på Fyn (Rute E20) mellem Nyborg og Middelfart i begge retninger. Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen under "Udviklingsordningen – Program for renere produkter m.v."
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Til glatførebekæmpelse på det overordnede vejnet i Danmark anvendes næsten udelukkende salt (natriumklorid - NaCl). Øget opmærksomhed på saltets belastning af miljøet og den store udvikling i materiel og metoder har medført muligheder for en mærkbar reduktion af det gennemsnitlige saltforbrug pr. udkald. Glatførebekæmpelse med salt tog fart i 50erne og 60erne med anvendelse af tørsalt. I 70erne kom de første saltspredere, som kunne sprede befugtet salt, og i 90erne begyndte man i visse situationer at udsprede en koncentreret saltlage. Det samlede saltforbrug er ikke faldet tilsvarende, da andelen af veje, der saltes, har været stigende. De anvendte glatførebekæmpelsesmetoder bruger NaCl i form af saltlage (22% saltopløsninger) og befugtet salt (70% tørsalt + 30% saltlage). I 1998 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at sammenligne disse saltningsmetoders virkning. Baggrunden for beslutningen var bl.a., at man i Fyns Amt havde udført forsøg med lagespredning og sammenlignet disse med traditionel fugtsaltspredning. Forsøgene viste bl.a., at der var større relativ restsaltmængde på vejen efter anvendelse af saltlage end efter fugtsalt. Eksempelvis kunne man 2 timer efter spredning med fugtsalt registrere en restsaltmængde på 68%, og ved spredning af saltlage en restsaltmængde på 89% - alle målinger udført på amtsveje. Man er med tiden også blevet mere opmærksom på det forhold, at den overvejende del af saltninger finder sted ved temperaturer ned til +3ºC. Til at imødegå glatføre i disse situationer er det kun nødvendigt at udsprede ca. 4,6 g salt/m² som saltlage, hvor man i dag typisk udspreder ca. 7,7 g/m² som befugtet salt. Hvis man ønsker at reducere saltforbruget uden at ændre på serviceniveau og trafiksikkerhed, er dette således muligt ved enten at tilsætte mere væske til tørsalt eller ved at sprede saltet i form af en koncentreret saltlage. For yderligere at belyse muligheden for at spare salt, er der i 2000 - 2002 gennemført et projekt hvor forsøgsområdet er motorvejen på Fyn (Rute E20) mellem Nyborg og Middelfart i begge retninger. Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen under "Udviklingsordningen – Program for renere produkter m.v."

Powered by Koha