The VTI National Transport Library Catalogue

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger : Boström, Curt-Åke et al 98/99, 99/00, 00/01

By: Boström, Curt-ÅkeContributor(s): Sjöberg, Karin | Pihl Karlsson, Gunilla | Wall, KristerSeries: IVL rapport B ; 1518Publication details: Stockholm IVL Svenska miljöinstitutet AB, 2003Description: 51 sSubject(s): Sweden | Air pollution | Measurement | Winter | Urban area | Nitrogen oxide | Hydrocarbon | Benzene | 15Online resources: Publikation/Publication Summary: I föreliggande rapport redovisas mätningar av luftkvaliteten avseende trafikrelaterade luft- föroreningar, kväveoxider (NOx som NO+NO2), ozon (03) samt lättflyktiga kolväten (VOC).i ett antal tätorter i regionen (Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län). I varje ort har mätningar skett i två punkter (98/99), i ett hårt trafikbelastat gaturum resp. i urban bakgrund. Mätningarna vintersäsongen 00/01 utökades med ytterligare en trafikbelastad mätpunkt. Mätningarna har visat att med diffusionsprovtagare och en samordnad strategi kan man få ett jämförelsematerial användbart för bedömning av luftföroreningssituationen i många tätorter och trafikmiljöer. Mätningarna har även visat på vilken skillnad som kan förväntas i halt mellan förmodade hårt belastade miljöer och den urbana bakgrunden. Även i mindre tätorter kan halterna av trafikrelaterade luftföroreningar bli relativt höga i förhållande till gräns-/rikt-värden och miljökvalitetsnormer.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

I föreliggande rapport redovisas mätningar av luftkvaliteten avseende trafikrelaterade luft- föroreningar, kväveoxider (NOx som NO+NO2), ozon (03) samt lättflyktiga kolväten (VOC).i ett antal tätorter i regionen (Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län). I varje ort har mätningar skett i två punkter (98/99), i ett hårt trafikbelastat gaturum resp. i urban bakgrund. Mätningarna vintersäsongen 00/01 utökades med ytterligare en trafikbelastad mätpunkt. Mätningarna har visat att med diffusionsprovtagare och en samordnad strategi kan man få ett jämförelsematerial användbart för bedömning av luftföroreningssituationen i många tätorter och trafikmiljöer. Mätningarna har även visat på vilken skillnad som kan förväntas i halt mellan förmodade hårt belastade miljöer och den urbana bakgrunden. Även i mindre tätorter kan halterna av trafikrelaterade luftföroreningar bli relativt höga i förhållande till gräns-/rikt-värden och miljökvalitetsnormer.

Powered by Koha