The VTI National Transport Library Catalogue

Trafiksäkerhet och marginalkostnader Lindberg, Gunnar

By: Lindberg, GunnarPublication details: Stockholm Statens institut för kommunikationsanalys, 2003; SIKA rapport 2003:1. Bilagor, Description: s. 39-80Subject(s): Cost | Traffic safety | Accident | Speed | Insurance | Social cost | Choice | Risk | Mathematical model | 02 | 80Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5016:2003-01Location: Abstract: Trafikolyckor är en mänsklig tragedi och representerar stora samhällsekonomiska förluster. I en ny studie uppskattas de årliga förlusterna i Sverige till 1.7% av BNP. Liknande storleksordningar kommer man till i andra europeiska studier. Att reducera antalet trafikolyckor och dess konsekvenser är alldeles uppenbart nödvändigt. Dessvärre är det lätt att ledas fel, kanske på grund av storleken på problemet, när effektiva trafiksäkerhetsåtgärder ska designas och väljas - 'allt som minskar antalet olyckor är bra' kanske man något hårddraget kan karaktärisera många förslag. Denna PM koncentrerar sig bara på problemen att välja effektiva ekonomiska styrmedel. Baserat på de gigantiska årliga kostnaderna för trafikolyckorna har många studier kommit fram till att den avgiftsrelevanta kostnaden (som här också kallas extern marginalkostnad vilken t.ex. kan ligga till grund för en kilometerskatt) också måste vara hög. Till exempel har Internationella järnvägsunionen i en stor studie antagit att den avgiftsrelevanta kostnaden helt enkelt består av den totala kostnaden delat med trafikarbetet (i stort sett).
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5016:2003-01

Trafikolyckor är en mänsklig tragedi och representerar stora samhällsekonomiska förluster. I en ny studie uppskattas de årliga förlusterna i Sverige till 1.7% av BNP. Liknande storleksordningar kommer man till i andra europeiska studier. Att reducera antalet trafikolyckor och dess konsekvenser är alldeles uppenbart nödvändigt. Dessvärre är det lätt att ledas fel, kanske på grund av storleken på problemet, när effektiva trafiksäkerhetsåtgärder ska designas och väljas - 'allt som minskar antalet olyckor är bra' kanske man något hårddraget kan karaktärisera många förslag. Denna PM koncentrerar sig bara på problemen att välja effektiva ekonomiska styrmedel. Baserat på de gigantiska årliga kostnaderna för trafikolyckorna har många studier kommit fram till att den avgiftsrelevanta kostnaden (som här också kallas extern marginalkostnad vilken t.ex. kan ligga till grund för en kilometerskatt) också måste vara hög. Till exempel har Internationella järnvägsunionen i en stor studie antagit att den avgiftsrelevanta kostnaden helt enkelt består av den totala kostnaden delat med trafikarbetet (i stort sett).

Powered by Koha