The VTI National Transport Library Catalogue

Marginella bullerkostnader : en genomgång av SIKA/Vägverkets arbete samt analyser med effektkedjemetoden Lindberg, Gunnar

By: Lindberg, GunnarPublication details: Stockholm Statens institut för kommunikationsanalys, 2003; SIKA rapport 2003:1. Bilagor, Description: s. 81-98Subject(s): Sweden | Cost | Noise | | Mathematical model | Health | | 02 | 93Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5016:2003-01Location: Abstract: Den svenska ansatsen att beräkna marginella bullerkostnader har funnits framme i preliminär form under ett antal år. Något avslut av arbetet har inte gjorts och den har därför kontinuerligt formen av 'räkneexempel'. Ansatsens värde ligger i att den tar upp marginalproblematikens två aspekter, dels medför ytterligare ett fordon ett litet bullertillskott som dessutom minskar med trafikflöde men dels förändras antalet utsatta i olika bullerintervall. Det senare blir väsentligt med en progressiv värdering som den svenska. I samband med europeiska forskningsprojekt (UNITE) introduceras nu den s.k. effektkedjeansatsen även för buller. Ansatsen bryter ner sambanden på mer detaljerad nivå och analyserar emissioner, spriding och effekter samt kostnader i en kedja. De kostnadssamband som ligger bakom analyserna är linjära varför fördelningen av utsatta i olika bullerintervall har mindre intresse. Studier av denna ansats är relevant både för marginalkostnadsproblematiken och för värderingen av buller i den samhällsekonomiska kalkylen.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5016:2003-01

Den svenska ansatsen att beräkna marginella bullerkostnader har funnits framme i preliminär form under ett antal år. Något avslut av arbetet har inte gjorts och den har därför kontinuerligt formen av 'räkneexempel'. Ansatsens värde ligger i att den tar upp marginalproblematikens två aspekter, dels medför ytterligare ett fordon ett litet bullertillskott som dessutom minskar med trafikflöde men dels förändras antalet utsatta i olika bullerintervall. Det senare blir väsentligt med en progressiv värdering som den svenska. I samband med europeiska forskningsprojekt (UNITE) introduceras nu den s.k. effektkedjeansatsen även för buller. Ansatsen bryter ner sambanden på mer detaljerad nivå och analyserar emissioner, spriding och effekter samt kostnader i en kedja. De kostnadssamband som ligger bakom analyserna är linjära varför fördelningen av utsatta i olika bullerintervall har mindre intresse. Studier av denna ansats är relevant både för marginalkostnadsproblematiken och för värderingen av buller i den samhällsekonomiska kalkylen.

Powered by Koha