The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

FEAT-projektet : en beteendestudie - del 2 Forward, Sonja ; Forsberg, Inger

By: Contributor(s): Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 50-2003, Description: 62 s, 609 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2003-50Location: Abstract: Syftet med detta projekt var att klarlägga attityden till miljö och transporter samt vilken effekt en elektronisk vägkantsskylt, som gav information i realtid om den egna bilens utsläpp, kunde ha på bilisternas attityder och beteende. Kunde man med hjälp av denna teknik öka bilisternas medvetande om miljöproblemen och, mer specifikt, kunde man få till stånd ett mer miljöanpassat beteende bland bilisterna, exempelvis med avseende på fordonsunderhåll, körbeteende samt val av fordon? För att få klarhet i detta genomfördes två studier: en innan skylten blev utplacerad och en efter det att den tagits ned. Samma personer deltog i för- och efterstudien. Deltagarna fick fylla i två enkäter. Den första enkäten mätte hur pass medvetna deltagarna var om miljöproblemen i stort samt hur detta var kopplat till deras eget användande av bilen. Frågor om fordonsval och körbeteende ingick även i denna enkät. Den andra enkäten var konstruerad på samma sätt som i förstudien, förutom att ytterligare frågor hade tillkommit som handlade om vägkantsskylten och var relaterade till den information som hade utdelats i samband med att skylten sattes upp.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-50

Syftet med detta projekt var att klarlägga attityden till miljö och transporter samt vilken effekt en elektronisk vägkantsskylt, som gav information i realtid om den egna bilens utsläpp, kunde ha på bilisternas attityder och beteende. Kunde man med hjälp av denna teknik öka bilisternas medvetande om miljöproblemen och, mer specifikt, kunde man få till stånd ett mer miljöanpassat beteende bland bilisterna, exempelvis med avseende på fordonsunderhåll, körbeteende samt val av fordon? För att få klarhet i detta genomfördes två studier: en innan skylten blev utplacerad och en efter det att den tagits ned. Samma personer deltog i för- och efterstudien. Deltagarna fick fylla i två enkäter. Den första enkäten mätte hur pass medvetna deltagarna var om miljöproblemen i stort samt hur detta var kopplat till deras eget användande av bilen. Frågor om fordonsval och körbeteende ingick även i denna enkät. Den andra enkäten var konstruerad på samma sätt som i förstudien, förutom att ytterligare frågor hade tillkommit som handlade om vägkantsskylten och var relaterade till den information som hade utdelats i samband med att skylten sattes upp.

Powered by Koha