The VTI National Transport Library Catalogue

Resultat från VTI : s enkät till landets kommuner 1999/2000 gällande kommunernas väg- och gatunät Thulin, Hans

By: Thulin, HansSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 44-2003, Description: 26 s, 123 kBSubject(s): Sweden | Road network | Local authority | Statistics | Cycle track | Footway | Roundabout | Junction | Traffic signal | Pedestrian crossing | Cyclist crossing | Bridge | 03Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2003-44Location: Abstract: Dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att via enkät till landets kommuner undersöka och inventera det kommunala väg- och gatunätet. Prioritet skulle ges åt de gåendes och cyklisternas situation. Avsikten är att upprepa enkäten med några års mellanrum. Enkäten skickades ut till alla kommuner i landet. Svar erhölls från 127 kommuner. Graden av ifylld enkät varierade mellan kommunerna beroende av den information man hade tillgång till. Varje redovisat resultat presenteras med en osäkerhetsmarginal (90 % konfidensintervall). Osäkerhetsmarginalen är relaterad till hur många kommuner som besvarat frågan och som resultatet baseras på. Kommunerna ombads i de fall det var möjligt att även fylla i uppgifter som gällde det statliga vägnätet i kommunen. Nedan sammanfattas de huvudsakliga resultaten från undersökningen, uppräknat till hela det kommunala vägnätat. Exempelvis skattades antalet obevakade övergångsställen på det kommunala väg/gatunätet till 43 069 (±6 %) år 1999. Det totala antalet obevakade övergångsställen inklusive de på det statliga vägnätet skattades för samma år till 48 904 (±6 %) stycken.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-44

Dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att via enkät till landets kommuner undersöka och inventera det kommunala väg- och gatunätet. Prioritet skulle ges åt de gåendes och cyklisternas situation. Avsikten är att upprepa enkäten med några års mellanrum. Enkäten skickades ut till alla kommuner i landet. Svar erhölls från 127 kommuner. Graden av ifylld enkät varierade mellan kommunerna beroende av den information man hade tillgång till. Varje redovisat resultat presenteras med en osäkerhetsmarginal (90 % konfidensintervall). Osäkerhetsmarginalen är relaterad till hur många kommuner som besvarat frågan och som resultatet baseras på. Kommunerna ombads i de fall det var möjligt att även fylla i uppgifter som gällde det statliga vägnätet i kommunen. Nedan sammanfattas de huvudsakliga resultaten från undersökningen, uppräknat till hela det kommunala vägnätat. Exempelvis skattades antalet obevakade övergångsställen på det kommunala väg/gatunätet till 43 069 (±6 %) år 1999. Det totala antalet obevakade övergångsställen inklusive de på det statliga vägnätet skattades för samma år till 48 904 (±6 %) stycken.

Powered by Koha