The VTI National Transport Library Catalogue

NTF : s projekt "Äldre oskyddade trafikanter": en utvärdering av lokala trafiksäkerhetsombuds och väghållares åsikter och erfarenheter Anund, Anna ; Forsberg, Inger ; Sörensen, Gunilla

By: Anund, AnnaContributor(s): Forsberg, Inger | Sörensen, GunillaSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 57-2003, Description: 80 s, 262 kBSubject(s): Sweden | Old people | Safety | Pedestrian | Cyclist | Campaign | | 113 | 82Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2003-57Location: Abstract: VTI har fått i uppdrag att utvärdera NTF:s projekt "Äldre oskyddade trafikanter". NTF:s syfte med projektet kan kortfattat beskrivas enligt följande: - att via information öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga trafiksäkerhetsfrågor - att via opinionsgrupper dels ta tillvara äldres erfarenheter, dels uppnå faktiska förändringar i den fysiska miljön som främjar äldres trafiksäkerhet och tillgänglighet som oskyddade trafikanter. Föreliggande utvärdering har haft följande syfte: - utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna har blivit mer engagerade och medvetna om trafiksäkerhetsfrågor med anledning av projektet - utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna anser att de har kunnat påverka trafiksäkerheten i sin närmiljö inom ramen för projektet- utvärdera väghållarnas syn på: - projektet i stort, innehållet i rapporterna, - rapporternas relevans för trafiksäkerheten, - nyttan av kartläggningen, - i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-57

VTI har fått i uppdrag att utvärdera NTF:s projekt "Äldre oskyddade trafikanter". NTF:s syfte med projektet kan kortfattat beskrivas enligt följande: - att via information öka äldres medvetenhet och engagemang kring viktiga trafiksäkerhetsfrågor - att via opinionsgrupper dels ta tillvara äldres erfarenheter, dels uppnå faktiska förändringar i den fysiska miljön som främjar äldres trafiksäkerhet och tillgänglighet som oskyddade trafikanter. Föreliggande utvärdering har haft följande syfte: - utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna har blivit mer engagerade och medvetna om trafiksäkerhetsfrågor med anledning av projektet - utvärdera i vilken utsträckning de äldre oskyddade trafikanterna anser att de har kunnat påverka trafiksäkerheten i sin närmiljö inom ramen för projektet- utvärdera väghållarnas syn på: - projektet i stort, innehållet i rapporterna, - rapporternas relevans för trafiksäkerheten, - nyttan av kartläggningen, - i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

Powered by Koha