The VTI National Transport Library Catalogue

Motorcykelsäkerhet : en litteraturstudie och meta-analys Ulleberg, Pål

By: Ulleberg, PålSeries: TÖI rapport ; 681Publication details: Oslo Transportökonomisk Institutt, 2003Description: 52 sISBN: 8248003825Subject(s): Norway | Motorcycle | Accident prevention | Injury | | Driver | Clothing | Crash helmet | Brake | Visibility | | Road | | Safety fence | 915Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P4477:681Location: Abstract: Även om risken för att bli involverad i en trafikolycka inte är större för motorsyklister än för andra trafikanter, har motorsyklister mycket hög personskaderisk om olyckan först är ute. Med tanke på den höga personskaderisken som motorcyklister har, tycks det mest förnuftigt att viktlägga åtgärder som förebygger olyckor. Det är emellertid svårt att föreställa sig att alla motorcykelolyckor kan förhindras. En behöver därför också åtgärder som kan reducera skadograden när olyckan först är ute. I rapporten genomgås effekten av olika åtgärder riktade mot at förebygga och reducera skadograd vid olyckor. Av åtgärder riktade mot föraren er skyddskläder och hjälm de mest effektiva för att reducera skadograd vid olyckor. Man finner inte något belägg för att frivilligt vald utbildning minskar olycksrisken, men obligatorisk utbildning kan ha en positiv effekt på olycksrisken. Av åtgerder riktade mot motorcykelen tycks ökad synlighet verka olycksreducerande, och mycket talar för att ABS-bromsar vill ha en olycks- och skadoreducerande effekt. Det är inte funnit något samband mellan motoreffekt och olycksrisk. Att köra med en motorcykel som man är lite känd med kan emellertid öka olycksrisken. Sammanstöt med vägräcken kan lätt resultera i allvarliga skador, och det existerar i dag flera sätt att förbättra räcken på. Förbättring av vägens sidoområde kan också ha en skadoreducerande effekt.
Item type: Reports, conferences, monographs
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s bibliotek i Linköping
bibliotek@vti.se

Available

Även om risken för att bli involverad i en trafikolycka inte är större för motorsyklister än för andra trafikanter, har motorsyklister mycket hög personskaderisk om olyckan först är ute. Med tanke på den höga personskaderisken som motorcyklister har, tycks det mest förnuftigt att viktlägga åtgärder som förebygger olyckor. Det är emellertid svårt att föreställa sig att alla motorcykelolyckor kan förhindras. En behöver därför också åtgärder som kan reducera skadograden när olyckan först är ute. I rapporten genomgås effekten av olika åtgärder riktade mot at förebygga och reducera skadograd vid olyckor. Av åtgärder riktade mot föraren er skyddskläder och hjälm de mest effektiva för att reducera skadograd vid olyckor. Man finner inte något belägg för att frivilligt vald utbildning minskar olycksrisken, men obligatorisk utbildning kan ha en positiv effekt på olycksrisken. Av åtgerder riktade mot motorcykelen tycks ökad synlighet verka olycksreducerande, och mycket talar för att ABS-bromsar vill ha en olycks- och skadoreducerande effekt. Det är inte funnit något samband mellan motoreffekt och olycksrisk. Att köra med en motorcykel som man är lite känd med kan emellertid öka olycksrisken. Sammanstöt med vägräcken kan lätt resultera i allvarliga skador, och det existerar i dag flera sätt att förbättra räcken på. Förbättring av vägens sidoområde kan också ha en skadoreducerande effekt.

Powered by Koha