The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

IT-stöd i svensk kollektivtrafik : trafikhuvudmännens användning och behov av IT-system Pettersson, Hans-Åke ; Arnström, Magnus

By: Contributor(s): Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:93, 2003Description: 49 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1928:2003-93Location: Abstract: Vägverket har ett övergripande ansvar för att utveckla ett miljöanpassat vägtransportsystem som klarar höga krav på trafiksäkerhet med hänsyn tagen till tillgänglighet och regional utveckling. Vägverket ska bl.a. särskilt verka för att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och att andelen funktionshindrade som kan utnyttja kollektivtrafiken ökar. Sektorsansvaret innebär att verket har en samlande, stödjande och pådrivande roll gentemot övriga aktörer inom kollektivtrafikområdet. Ett sätt att utöva sektorsansvaret är att bedriva och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt. Denna rapport redovisar ett forskningsprojekt genomfört med stöd av Vägverket.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-93

Vägverket har ett övergripande ansvar för att utveckla ett miljöanpassat vägtransportsystem som klarar höga krav på trafiksäkerhet med hänsyn tagen till tillgänglighet och regional utveckling. Vägverket ska bl.a. särskilt verka för att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och att andelen funktionshindrade som kan utnyttja kollektivtrafiken ökar. Sektorsansvaret innebär att verket har en samlande, stödjande och pådrivande roll gentemot övriga aktörer inom kollektivtrafikområdet. Ett sätt att utöva sektorsansvaret är att bedriva och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt. Denna rapport redovisar ett forskningsprojekt genomfört med stöd av Vägverket.

Powered by Koha