The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Användning av mobiltelefon vid bilkörning : resultat av enkätundersökning Thulin, Hans

By: Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 23-2003, Description: 60 s, 362 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2003-23Location: Abstract: Mobiltelefonanvändandet ökade explosionsartat i Sverige under 1990-talet. I slutet av år 2001 var antalet mobiltelefonabonnemang (inklusive aktiva kontantkort) 7 158 000. Det kan jämföras med antalet mobiltelefonabonnemang vid slutet av år 1994 som var 1 381 000. Det innebär en ökning under den perioden med över 400 procent. Den årliga tillväxttakten var vid mitten av 90-talet 30-40 %. Den har avtagit och var under år 2001 12 %. Det finns anledning att tro att det också skett en markant ökning av antalet mobilsamtal som sker i samband med bilkörning. Informationen om denna aktivitet är bristfällig och därför angelägen att förbättra. Inte minst är detta angeläget sett med hänsyn till den negativa effekt på trafiksäkerheten biltelefonpratandet och ett tilltagande sådant kan ha. Denna undersökning ingår som en del i en större undersökning vars syfte är att kartlägga hur vanligt förekommande det är att mobiltelefon används av förare i samband med bilkörning i landet och vilka rutiner eller beteenden som gäller i samband med utnyttjandet av telefonen. Denna övergripande undersökning delas in i tre delundersökningar varav den sista, en enkät ställd till bilförare med syfte att ringa in beteende och vanor som gäller förarens nyttjande av mobiltelefon vid bilkörning, är den som behandlas i denna rapport.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-23

Mobiltelefonanvändandet ökade explosionsartat i Sverige under 1990-talet. I slutet av år 2001 var antalet mobiltelefonabonnemang (inklusive aktiva kontantkort) 7 158 000. Det kan jämföras med antalet mobiltelefonabonnemang vid slutet av år 1994 som var 1 381 000. Det innebär en ökning under den perioden med över 400 procent. Den årliga tillväxttakten var vid mitten av 90-talet 30-40 %. Den har avtagit och var under år 2001 12 %. Det finns anledning att tro att det också skett en markant ökning av antalet mobilsamtal som sker i samband med bilkörning. Informationen om denna aktivitet är bristfällig och därför angelägen att förbättra. Inte minst är detta angeläget sett med hänsyn till den negativa effekt på trafiksäkerheten biltelefonpratandet och ett tilltagande sådant kan ha. Denna undersökning ingår som en del i en större undersökning vars syfte är att kartlägga hur vanligt förekommande det är att mobiltelefon används av förare i samband med bilkörning i landet och vilka rutiner eller beteenden som gäller i samband med utnyttjandet av telefonen. Denna övergripande undersökning delas in i tre delundersökningar varav den sista, en enkät ställd till bilförare med syfte att ringa in beteende och vanor som gäller förarens nyttjande av mobiltelefon vid bilkörning, är den som behandlas i denna rapport.

Powered by Koha