The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Bilförares användning av mobiltelefon under färd : resultat baserat på data från TSU92- och litteraturundersökning Thulin, Hans

By: Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003; VTI notat 21-2003, Description: 33 s, 271 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2003-21Location: Abstract: Föreliggande undersökning har genomförts på uppdrag av Vägverket. Syftet har varit att dels analysera data från TSU92- som gäller nyttjande av mobiltelefon i samband med bilkörning, dels genomföra en litteraturundersökning begränsad till säkerhetsaspekten vid nyttjandet av mobiltelefonen i samband med bilkörning. TSU92-, som är en riksomfattande enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning, som pågått sedan 1992 med dagliga utskick, innehåller några frågor som gäller användning av mobiltelefon i samband med bilkörning. Dessa frågor tillkom år 1998 och kompletterades år 2000 med en fråga som gällde typ av mobilutrusning. Enkäten skickas ut till 35 slumpvis valda personer per dag i åldrar upp till 85 år. Litteraturundersökningen genomfördes av VTIs biblioteksenhet, BIC. Den begränsades till exponerings- och säkerhetsfrågor och till undersökningar knutna till faktisk miljö, inte till artificiell eller laborativ miljö. Totalt genomlästes ett 25-tal undersökningar.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2003-21

Föreliggande undersökning har genomförts på uppdrag av Vägverket. Syftet har varit att dels analysera data från TSU92- som gäller nyttjande av mobiltelefon i samband med bilkörning, dels genomföra en litteraturundersökning begränsad till säkerhetsaspekten vid nyttjandet av mobiltelefonen i samband med bilkörning. TSU92-, som är en riksomfattande enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning, som pågått sedan 1992 med dagliga utskick, innehåller några frågor som gäller användning av mobiltelefon i samband med bilkörning. Dessa frågor tillkom år 1998 och kompletterades år 2000 med en fråga som gällde typ av mobilutrusning. Enkäten skickas ut till 35 slumpvis valda personer per dag i åldrar upp till 85 år. Litteraturundersökningen genomfördes av VTIs biblioteksenhet, BIC. Den begränsades till exponerings- och säkerhetsfrågor och till undersökningar knutna till faktisk miljö, inte till artificiell eller laborativ miljö. Totalt genomlästes ett 25-tal undersökningar.

Powered by Koha