The VTI National Transport Library Catalogue

Tillståndsuppföljning av observationssträckor : datainsamling, lägesrapport 2003-12 Göransson, Nils-Gunnar ; Wågberg, Lars-Göran

By: Göransson, Nils-GunnarContributor(s): Wågberg, Lars-GöranSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI notat 1-2004, Description: 23 s, 282 kBSubject(s): Sweden | Pavement | Deterioration | Follow up study | | Evenness | | Deflectograph | Transverse profile | Condition survey | 32 | 33 | 70Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2004-01Location: Abstract: Sedan 1984 pågår vid VTI projektverksamhet med målsättningen att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data till utveckling av tillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. Med hjälp av denna typ av modeller skall man kunna förutsäga tillståndets förändring i tiden samt kunna bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden och lämpligaste tidpunkten för densamma. Stommen i modellerna förväntas bestå av data som beskriver vägens aktuella tillstånd, dess styrka alternativt nominella uppbyggnad, trafikbelastning samt rådande klimat. Detta innebär att en databas byggs upp innehållande en mängd data som beskriver en vägs tillstånd från nybyggd fram till dagsläget. I föreliggande notat, lägesrapport, beskrivs i första hand insamlingen av nya data som skett under år 2003.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2004-01

Sedan 1984 pågår vid VTI projektverksamhet med målsättningen att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data till utveckling av tillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. Med hjälp av denna typ av modeller skall man kunna förutsäga tillståndets förändring i tiden samt kunna bestämma den lämpligaste underhållsåtgärden och lämpligaste tidpunkten för densamma. Stommen i modellerna förväntas bestå av data som beskriver vägens aktuella tillstånd, dess styrka alternativt nominella uppbyggnad, trafikbelastning samt rådande klimat. Detta innebär att en databas byggs upp innehållande en mängd data som beskriver en vägs tillstånd från nybyggd fram till dagsläget. I föreliggande notat, lägesrapport, beskrivs i första hand insamlingen av nya data som skett under år 2003.

Powered by Koha