The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar i Stockholms län : särtryck ur länsstyrelsens i Stockholms län rapport till regeringen. regeringsuppdrag redovisat 2004-01-19, Dnr 1842-02-87078

By: Contributor(s): Series: VTI särtryckPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI särtryck 358, Description: 65 s. + bil, 2,7 MBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P0010:358Location: Abstract: Miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) kräver från och med 1 januari 2005 att dygnsmedelhalterna av PM10 i omgivningsluften inte överstiger 50 µg m-3 (90-percentil) och att årsmedelhalten inte överstiger 40 µg m-3. Enligt miljöbalken skall myndigheter och kommuner säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Stockholm är i dagsläget långt ifrån att klara normerna i vägoch gatumiljöer, varför Länsstyrelsen i Stockholms län 2002 fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett åtgärdsprogram att rapporteras senast 31 december 2003. Arbetet med programmet har styrts av en brett förankrad styrgrupp och en likaledes bred referensgrupp har funnits till hands för förankring och samråd.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P0010:358

Miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) kräver från och med 1 januari 2005 att dygnsmedelhalterna av PM10 i omgivningsluften inte överstiger 50 µg m-3 (90-percentil) och att årsmedelhalten inte överstiger 40 µg m-3. Enligt miljöbalken skall myndigheter och kommuner säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Stockholm är i dagsläget långt ifrån att klara normerna i vägoch gatumiljöer, varför Länsstyrelsen i Stockholms län 2002 fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett åtgärdsprogram att rapporteras senast 31 december 2003. Arbetet med programmet har styrts av en brett förankrad styrgrupp och en likaledes bred referensgrupp har funnits till hands för förankring och samråd.

Powered by Koha