The VTI National Transport Library Catalogue

Resor i Sverige : redovisning av resultat från TSU92- åren 1996-2003 Gustafsson, Susanne

By: Gustafsson, SusanneSeries: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI notat 4-2004, Description: 33 s, 577 kBSubject(s): Sweden | Traffic survey | Journey | Behaviour | Transport mode | Passenger | Driver | Mileage | Walking | Bicycle | Moped | Motorcycle | Car | Bus | Questionnaire | 11Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P5000:2004-04Location: Abstract: Trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- är en enkätbaserad undersökning som bekostas av Vägverket och organiseras av VTI. Enkätens syfte är att ge en totalbild av folkets exponering i trafikmiljö och en utförligare exponeringsbild av gående och cyklister. Enkäten har ett trafiksäkerhetsperspektiv med bland annat frågor om trafikmiljön, användning av mobiltelefon under bilkörning, användning av bilbälte, cykelhjälm, belysning och reflexer. Föreliggande rapport innehåller resultat från tidsperioden 1999-2003.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2004-04

Trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- är en enkätbaserad undersökning som bekostas av Vägverket och organiseras av VTI. Enkätens syfte är att ge en totalbild av folkets exponering i trafikmiljö och en utförligare exponeringsbild av gående och cyklister. Enkäten har ett trafiksäkerhetsperspektiv med bland annat frågor om trafikmiljön, användning av mobiltelefon under bilkörning, användning av bilbälte, cykelhjälm, belysning och reflexer. Föreliggande rapport innehåller resultat från tidsperioden 1999-2003.

Powered by Koha