The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Statistik om kollektivtrafik : en genomgång av tillgängliga källor

By: Contributor(s): Publication details: Stockholm Statens institut för kommunikationsanalys, 2004; SIKA rapport 2004:2, Description: 70 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5016:2004-02Location: Abstract: SIKA har regeringens uppdrag att bygga upp ett system för statistik om kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Uppdraget innebär att SIKA senast första mars 2004 dels ska rapportera vilken befintlig statistik som kan ingå i ett sådant system, dels lämna förslag till hur systemet kan utvecklas. Arbetet ska bedrivas i samverkan med trafikverken och Rikstrafiken. I denna rapport redovisas inventeringen av den befintliga statistiken. Rapporten bildar underlag för en promemoria om hur statistiksystemet föreslås utvecklas. Tidigare arbete med utvecklingen av ett statistiksystem har bestått i att Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och Kommunikationsdepartementet i slutet av 1996 bjöd in branschen för att diskutera hur statistiken kunde förbättras. Som ett resultat av detta utformade SIKA och Lunds Tekniska Högskola en ansökan till KFB om anslag för ett gemensamt projekt om att utveckla ett system för statistik om kollektivtrafik. I en första etapp studerades de regelverk som styr kollektivtrafiken, den befintliga statistiken redovisades samt resultatet från en inventering av användarnas behov (SIKA Rapport 1998:6). Projektets slutrapport innehöll ett förslag till statistiksystem (SIKA Rapport 2000:2). Kartläggning och analys av trafikhuvudmäns metoder för framställning av statistik om kollektivtrafik: http://bit.ly/1t0YHge Statistik från trafikhuvudmäns redovisningssystem: http://bit.ly/1xSLAD3 Summary in English: http://bit.ly/1uIYTFb
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5016:2004-02

SIKA har regeringens uppdrag att bygga upp ett system för statistik om kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Uppdraget innebär att SIKA senast första mars 2004 dels ska rapportera vilken befintlig statistik som kan ingå i ett sådant system, dels lämna förslag till hur systemet kan utvecklas. Arbetet ska bedrivas i samverkan med trafikverken och Rikstrafiken. I denna rapport redovisas inventeringen av den befintliga statistiken. Rapporten bildar underlag för en promemoria om hur statistiksystemet föreslås utvecklas. Tidigare arbete med utvecklingen av ett statistiksystem har bestått i att Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och Kommunikationsdepartementet i slutet av 1996 bjöd in branschen för att diskutera hur statistiken kunde förbättras. Som ett resultat av detta utformade SIKA och Lunds Tekniska Högskola en ansökan till KFB om anslag för ett gemensamt projekt om att utveckla ett system för statistik om kollektivtrafik. I en första etapp studerades de regelverk som styr kollektivtrafiken, den befintliga statistiken redovisades samt resultatet från en inventering av användarnas behov (SIKA Rapport 1998:6). Projektets slutrapport innehöll ett förslag till statistiksystem (SIKA Rapport 2000:2). Kartläggning och analys av trafikhuvudmäns metoder för framställning av statistik om kollektivtrafik: http://bit.ly/1t0YHge Statistik från trafikhuvudmäns redovisningssystem: http://bit.ly/1xSLAD3 Summary in English: http://bit.ly/1uIYTFb

Powered by Koha