The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Stärkt skydd för trafikskadade : åtgärder och förslag

By: Series: Finansinspektionen. Rapport ; 2003:1Publication details: Stockholm Finansinspektionen, 2003Description: 37 sSubject(s): Online resources: Abstract: FI anser att försäkringsbolagen på ett i många delar mycket bra sätt har vidtagit åtgärder enligt den inriktning som FI föreslog i 1998 års rapport. För att komma vidare och redovisa hållfasta resultat bör bolagen även vidta följande åtgärder: – utöka informationen till de trafikskadade med en prognos eller normtid för när skadan bedöms vara slutreglerad, – förbättra statistikhanteringen för att kunna jämföra mellan och inom bolag över tiden, – utveckla skaderegleringen, genom att särskilt satsa på kompetenshöjande åtgärder för att bättre bemöta och informera trafikskadade. Försäkringsbolagen bör dessutom kontinuerligt föra en dialog med organisationer som företräder trafikskadade för att fånga upp kritik och problem i skadehanteringen. För att öka och säkerställa kvaliteten i de medicinska bedömningarna föreslår FI att bolagen: – skapar riktlinjer för vilket medicinskt underlag som är godtagbart och hur ett medicinskt utlåtande ska utformas samt – överväger intensifierade utbildningsinsatser i försäkringsmedicin. Bolagen bör dessutom överväga att anlita medicinsk expertis för att ansvara för utbildnings-, organisations- och kvalitetsfrågor för de medicinska rådgivarna. FI föreslår att bolag som ansöker om koncession av trafikförsäkring ska visa att skaderegleringen kommer att skötas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Därutöver bör regeringen överväga att införa en regressrätt (återkrav) för trafikförsäkringsbolagen när det gäller ersättning för arbetsskador. FI kommer att delvis ändra rapporteringskraven på försäkringsbolagen för att förbättra tillsynen. FI föreslår vidare att regeringen överväger ändrade former för överprövning av försäkringsbolagens beslut i trafikskadeärende genom att inrätta en reklamationsnämnd.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

FI anser att försäkringsbolagen på ett i många delar mycket bra sätt har vidtagit åtgärder enligt den inriktning som FI föreslog i 1998 års rapport. För att komma vidare och redovisa hållfasta resultat bör bolagen även vidta följande åtgärder: – utöka informationen till de trafikskadade med en prognos eller normtid för när skadan bedöms vara slutreglerad, – förbättra statistikhanteringen för att kunna jämföra mellan och inom bolag över tiden, – utveckla skaderegleringen, genom att särskilt satsa på kompetenshöjande åtgärder för att bättre bemöta och informera trafikskadade. Försäkringsbolagen bör dessutom kontinuerligt föra en dialog med organisationer som företräder trafikskadade för att fånga upp kritik och problem i skadehanteringen. För att öka och säkerställa kvaliteten i de medicinska bedömningarna föreslår FI att bolagen: – skapar riktlinjer för vilket medicinskt underlag som är godtagbart och hur ett medicinskt utlåtande ska utformas samt – överväger intensifierade utbildningsinsatser i försäkringsmedicin. Bolagen bör dessutom överväga att anlita medicinsk expertis för att ansvara för utbildnings-, organisations- och kvalitetsfrågor för de medicinska rådgivarna. FI föreslår att bolag som ansöker om koncession av trafikförsäkring ska visa att skaderegleringen kommer att skötas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Därutöver bör regeringen överväga att införa en regressrätt (återkrav) för trafikförsäkringsbolagen när det gäller ersättning för arbetsskador. FI kommer att delvis ändra rapporteringskraven på försäkringsbolagen för att förbättra tillsynen. FI föreslår vidare att regeringen överväger ändrade former för överprövning av försäkringsbolagens beslut i trafikskadeärende genom att inrätta en reklamationsnämnd.

Powered by Koha