The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Finland 2003 Nygårdhs, Sara

By: Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI notat 22-2004, Description: 18 s, 92 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2004-22Location: Abstract: Tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion kan till exempel utföras för att undersöka vägmarkeringars funktion samt för att fördela medel för drift- och underhållsåtgärder av dessa. Under år 2002 gjordes en pilotstudie i Norden i syfte att testa metoden för insamling av data tekniskt och administrativt samt för att undersöka hur många mätningar som skulle krävas vid ett framtida huvudförsök. Under år 2003 genomfördes huvudförsöket i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Detta notat behandlar i huvudsak resultaten från Finland, där vägar från distrikten Nyland, Åbo, Sydöstra Finland, Tavastland, Savolax-Karelen, Mellersta Finland, Vasa, Uleåborg och Lappland har kontrollerats.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2004-22

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion kan till exempel utföras för att undersöka vägmarkeringars funktion samt för att fördela medel för drift- och underhållsåtgärder av dessa. Under år 2002 gjordes en pilotstudie i Norden i syfte att testa metoden för insamling av data tekniskt och administrativt samt för att undersöka hur många mätningar som skulle krävas vid ett framtida huvudförsök. Under år 2003 genomfördes huvudförsöket i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Detta notat behandlar i huvudsak resultaten från Finland, där vägar från distrikten Nyland, Åbo, Sydöstra Finland, Tavastland, Savolax-Karelen, Mellersta Finland, Vasa, Uleåborg och Lappland har kontrollerats.

Powered by Koha