The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Stålarmering i flygfält : kan stålnät i banor påverka flygplansinstrument? Viman, Leif ; Hermansson, Åke

By: Contributor(s): Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI notat 13-2004, Description: 93 s, 3194 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2004-13Location: Abstract: Den här studien har haft tre syften, dels att förklara de störningar i jordens magnetfält som uppmätts av Sveriges geologiska undersökning (SGU), på norra delen av taxibana till startbana 01/19 Arlanda, dels att allmänt utreda hur stålnätsarmering stör jordens magnetfält och dels belysa hur dagens och kommande flygplans instrument påverkas av sådana störningar. Vad gäller SGU:s mätningar på Arlanda har vi, efter utredningar som gjorts tidigare tillsammans med det arbete som utförts inom projektet, kommit till slutsatsen att de störningar i jordens magnetfält som uppmätts på taxibana till startbana 01/19 Arlanda har sin mest troliga förklaring i att armeringsnät magnetiserats permanent av den magnetvagn som använts för att städa banan. Armeringsnätet i den aktuella banan var av annan sort än vad som normalt används, med en högre benägenhet för permanent magnetisering, medan stål som normalt används i armeringsnät är i princip omöjligt att magnetisera permanent. Beräkningar utförda av AerotechTelub bekräftar att permanent magnetism skulle kunna ge det mönster som SGU redovisar. Beräkningar har gjorts för en stor mängd olika fall - nät med och utan permanent magnetism, nät med olika riktning i förhållande till jordens magnetfält, för punkter i närheten av ett näts kant, i närheten av ett gap mellan två nät och för punkter över ett nät långt ifrån kant och gap. I det andra syftet att utreda hur stålnätsarmering allmänt stör instrument, och då speciellt en kompass, kan beräkningarna för fallet utan permanent magnetism sammanfattas som att det är endast på mycket låga höjder, upp till ett par dm över nätet, som mätbara störningar kan förekomma. Om en armeringsmatta inte är permanent magnetiserad kan den alltså inte skapa problem för ett flygplans navigationssystem. Våra egna mätningar utförda med ett precisionsinstrument över ett armeringsnät styrker detta, bilaga 3. Kommer man att utsätta en bana för mycket starka magnetfält, till exempel från en magnetvagn, är det alltså väsentligt att man väljer en typ av stålnätsarmering som inte kan magnetiseras permanent. I den tredje frågan - hur känsliga är dagens och kommande flygplan för störningar i jordens magnetfält - har vi kontaktat AerotechTelub som utvecklar instrument till såväl civila som militära flygplan. De menar att problemet med störningar i magnetfältet får allt mindre betydelse eftersom utvecklingen går från traditionella kompasser och mot system som inte är beroende av magnetfält. Vi har alltså funnit det sannolikt att de störningar som SGU redovisar har sin förklaring i permanent magnetisering som framkallats av magnetvagnen i armeringsnät som är av annan sort än vad som normalt används. Vi har därför också valt att kommentera och förklara tillgängliga utredningar och inlägg utifrån den övertygelsen att problem inte uppstår om man använder normalt armeringsstål.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2004-13

Den här studien har haft tre syften, dels att förklara de störningar i jordens magnetfält som uppmätts av Sveriges geologiska undersökning (SGU), på norra delen av taxibana till startbana 01/19 Arlanda, dels att allmänt utreda hur stålnätsarmering stör jordens magnetfält och dels belysa hur dagens och kommande flygplans instrument påverkas av sådana störningar. Vad gäller SGU:s mätningar på Arlanda har vi, efter utredningar som gjorts tidigare tillsammans med det arbete som utförts inom projektet, kommit till slutsatsen att de störningar i jordens magnetfält som uppmätts på taxibana till startbana 01/19 Arlanda har sin mest troliga förklaring i att armeringsnät magnetiserats permanent av den magnetvagn som använts för att städa banan. Armeringsnätet i den aktuella banan var av annan sort än vad som normalt används, med en högre benägenhet för permanent magnetisering, medan stål som normalt används i armeringsnät är i princip omöjligt att magnetisera permanent. Beräkningar utförda av AerotechTelub bekräftar att permanent magnetism skulle kunna ge det mönster som SGU redovisar. Beräkningar har gjorts för en stor mängd olika fall - nät med och utan permanent magnetism, nät med olika riktning i förhållande till jordens magnetfält, för punkter i närheten av ett näts kant, i närheten av ett gap mellan två nät och för punkter över ett nät långt ifrån kant och gap. I det andra syftet att utreda hur stålnätsarmering allmänt stör instrument, och då speciellt en kompass, kan beräkningarna för fallet utan permanent magnetism sammanfattas som att det är endast på mycket låga höjder, upp till ett par dm över nätet, som mätbara störningar kan förekomma. Om en armeringsmatta inte är permanent magnetiserad kan den alltså inte skapa problem för ett flygplans navigationssystem. Våra egna mätningar utförda med ett precisionsinstrument över ett armeringsnät styrker detta, bilaga 3. Kommer man att utsätta en bana för mycket starka magnetfält, till exempel från en magnetvagn, är det alltså väsentligt att man väljer en typ av stålnätsarmering som inte kan magnetiseras permanent. I den tredje frågan - hur känsliga är dagens och kommande flygplan för störningar i jordens magnetfält - har vi kontaktat AerotechTelub som utvecklar instrument till såväl civila som militära flygplan. De menar att problemet med störningar i magnetfältet får allt mindre betydelse eftersom utvecklingen går från traditionella kompasser och mot system som inte är beroende av magnetfält. Vi har alltså funnit det sannolikt att de störningar som SGU redovisar har sin förklaring i permanent magnetisering som framkallats av magnetvagnen i armeringsnät som är av annan sort än vad som normalt används. Vi har därför också valt att kommentera och förklara tillgängliga utredningar och inlägg utifrån den övertygelsen att problem inte uppstår om man använder normalt armeringsstål.

Powered by Koha